Publishing date: 19/12/2017
Sáng 19-12, tại hội trường Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổ chức hội nghị xây dựng, nhân rộng điển hình tiên... View more
Publishing date: 27/11/2017
Trong phong cách lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta thấy điểm nổi bật là phong cách tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Ảnh... View more
Publishing date: 31/10/2017
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”; “Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”. Từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam... View more
Publishing date: 27/09/2017
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang là đơn vị vừa sản xuất, vừa kinh doanh. Mặt hàng sản xuất của Công ty là giấy in, giấy viết, giấy photocopy nhãn hiệu Xương Giang; Giấy Tissue, khăn giấy... View more
Publishing date: 21/09/2017
Tự học là điều cần thiết trong quá trình tiếp nhận tri thức, là hoạt động có mục đích của con người. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, tự học có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những yếu tố... View more
Publishing date: 05/09/2017
Du khách tham quan Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Bác Hồ giã biệt chúng ta đến nay đã 48 năm (1969 - 2017). Bác đã đi xa, nhưng tư tưởng của Người vẫn và sẽ... View more
Publishing date: 01/09/2017
Tranh thủ đi thăm, chuyện trò thân tình với các cụ già, gặp gỡ chiến sĩ và đồng bào các địa phương để nắm tình hình và tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để từ đó có những quyết sách đúng đắn đã trở... View more
Publishing date: 18/08/2017
Bí thư chi bộ Nguyễn Tùng Lâm: Sáng tạo kỹ thuật góp phần tăng năng suất lao động Đồng chí Hoàng Tùng Lâm, sinh năm 1982- Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Viễn thông Việt Yên là điển hình tiêu... View more
Publishing date: 18/08/2017
Phong cách tư duy Hồ Chí Minh được hình thành từ con người có tâm trong sáng, với tầm cao trí tuệ, nhân cách của Nhà lãnh đạo kiệt xuất, biết nhìn xa, trông rộng; trong đó tiêu biểu là phong cách... View more
Publishing date: 31/07/2017
Chân thực, ngắn gọn, trong sáng, giản dị, dễ hiểu đó là phong cách diễn đạt điển hình ở Hồ Chí Minh, nó thể hiện rõ qua các bài nói, bài viết trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Người. ... View more

User Online:2887

Total visited: 3191316