Publishing date: 26/04/2019
(TG)-Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. TG trân trọng giới thiệu toàn văn bản Đề cương. I. HOÀN CẢNH RA... View more
Publishing date: 17/10/2018
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc lấy tấm gương các anh hùng liệt sĩ, người tốt việc tốt để tuyên truyền, giáo dục cho đông đảo quần chúng nhân dân. Trong sự nghiệp đấu tranh... View more
Publishing date: 05/06/2018
Hiện nay, tình trạng tham những, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên vẫn còn rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến niềm tin của nhân... View more
Publishing date: 16/05/2018
Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Đảng ủy Khối trân trọng giới thiệu trích bài viết của đồng chí Nguyễn Xuân Vượng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh tại Lễ Tuyên dương... View more
Publishing date: 02/05/2018
Chủ tịch Hồ Chí Minh người sáng lập rèn luyện Đảng ta; lãnh tụ thiên tài của dân tộc; danh nhân văn hoá thế giới. Cả cuộc đời Người đã chăm lo cho sự phát triển của cách mạng Việt Nam, chăm lo cho... View more
Publishing date: 13/04/2018
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn nhấn mạnh đến vai trò của nhân dân, coi nhân dân là nền tảng, là cội nguồn sức mạnh của “Bộ đội Cụ Hồ”. Người khẳng định: “Không có dân thì không có bộ... View more
Publishing date: 28/03/2018
Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐU, ngày 30/01/2018 của BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Các cơ sở đảng trong toàn đảng... View more
Publishing date: 22/03/2018
72 sáng kiến trong vòng chưa đầy một năm (tháng 8 -2017 đến nay) là thành tích của chị Huỳnh Thị Học (SN 1991), công nhân may tổ 15, Xí nghiệp 3, Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang. Những... View more
Publishing date: 20/03/2018
Sau gần 2 năm thưc hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiều hình thức phát động thi đua và nhiều biện pháp tổ... View more
Publishing date: 09/02/2018
Theo quan điểm Hồ Chí Minh, đón Tết phải tiết kiệm, an toàn. Người đã từng nhắc nhở: “Chúng ta mừng Xuân một cách vui vẻ, tưng bừng nhưng tuyệt đối không lãng phí”. . Bác Hồ chúc Tết... View more

User Online:3139

Total visited: 3191577