Công văn về triển khai Phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Công văn số 821-CV/ĐUK của BTV Đảng uỷ Khối.
>> Hướng dẫn số 11-HD/ĐUK

Ngày 19/02/2024, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 821-CV/ĐUK về việc triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2024. Ban Biên tập Website đăng nội dung công văn và Hướng dẫn số 11-HD/ĐUK cùng các biểu mẫu để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện./.

Ban Biên tập

User Online:1727

Total visited: 4773318