Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

   >> Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (01/10/1876-01/10/2016)

Ngày 15/9/2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 209-CV/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 140 năm Ngày sinh Huỳnh Thúc Kháng. Ban biên tập Website đăng tải  toàn văn đề cương tuyên, đề nghị báo cáo viên các cơ sở đảng tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị./.
                                                   Ban Biên tập
 

User Online:2619

Total visited: 3417228