Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Nhiều sáng tạo kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất kinh doanh

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Sau gần 2 năm thưc hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với nhiều hình thức phát động thi đua và nhiều biện pháp tổ chức thực hiện hiệu quả, cùng với làm tốt công tác tuyên truyền biểu dương, khen thưởng nhân rộng gương điển hình tiên tiến, việc làm tốt của cán bộ, đảng viên, người lao động ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã có sức lan tỏa lớn. Từ đó, tinh thần trách nhiệm, hiệu quả công việc được nâng lên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến của Đảng bộ Khối năm 2017

Ở mỗi cơ sở đảng đều có cách làm khác nhau để phù hợp với đặc thù sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhưng đều chung mục đích là phát động các phong trào thi đua thực hiện “Làm theo Bác” bằng những việc cụ thể, thiết thực, mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Đồng thời tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên người lao động, giúp người lao động gắn bó hơn với tổ chức đảng và doanh nghiệp. 2 năm qua, toàn Đảng bộ đã có gần 5 nghìn sáng kiến, việc làm tốt của tập thể và cá nhân được thực hiện, trong đó nhiều sáng kiến được áp dụng vào sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả rất thiết thực cho doanh nghiệp.

Điển hình như Đảng bộ Viễn thông Bắc Giang, hằng năm đều hướng dẫn cán bộ, nhân viên đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến, việc làm tốt tiêu biểu hoặc “Sáng tạo kỹ thuật”, “Dân vận khéo”…, từ đó, nhiều sáng kiến được áp dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh, đã có gần 200 sáng kiến, việc làm tốt được biểu dương, khen thưởng, như sáng kiến “Xây dựng chương trình quản lý thiết bị”; “Giải pháp cơ chế tạo động lực tăng sự gắn kết, phối hợp trong quản lý địa bàn”; “Giải pháp CallCenter mềm hỗ trợ tra cứu kết quả xét thực hiện cận lâm sáng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang”…

Đảng bộ Công ty cổ phần Điện lực Bắc Giang, bên cạnh phát động thi đua tới cán bộ, đảng viên thì cấp ủy chỉ đạo các tập thể đăng ký xây dựng và thực hiện điển hình tiên tiến. Đặc biệt là điển hình “Thực hiện các giải pháp xây dựng nội bộ đoàn kết thống nhất, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Công ty” của  tập thể Đảng ủy Công ty”; “Nghiên cứu, tham mưu với Ban giám đốc triển khai thực hiện thành công 5S”…Công ty đã biểu dương 16 tập thể và 43 cá nhân có sáng kiến và việc làm tốt tiêu biểu.

Đảng viên Nguyễn Xuân Điệp (đứng giữa), Tổ trưởng Tổ cơ điện, CTCP May Bắc Giang có nhiều sáng kiến được áp dụng vào sản xuất

Trong khi đó, ở Công ty cổ phần May Bắc Giang, có hơn 10 nghìn lao động, gần 400 đảng viên. Việc thực hiện sáng kiến, việc làm tốt tiêu biểu của người lao động được chỉ đạo thực hiện hàng tuần, tháng, quý. Các sáng kiến được áp dụng vào sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cho doanh nghiệp đều được Công ty biểu dương hoặc khen thưởng kịp thời. Công tác biểu dương khen thưởng được cấp ủy và tổ chức đoàn thể trao bằng hiện vật như nồi cơm điện, tivi, bàn là… tại gia đình của người được khen thưởng. Cách làm này của Công ty đã kịp thời động viên người lao động hăng say, sáng tạo thực hiện nhiệm vụ, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, làm lợi cho doanh nghiệp.
Với Đảng bộ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bắc Giang thì cấp ủy phối hợp với các đoàn thể phát động thi đua đến các phòng, ban, tổ, đội sản xuất, trong 2 năm đã có 106 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, việc làm tốt được thực hiện, điển hình như sáng kiến “Làm thêm bể bột sợi ngắn sau nghiền”; “Lắp các tay xilanh để đẩy cuộn giấy sau khi chia cuộn”; “Làm thêm băng tải để chuyển giấy Napkin và Facial qua máy in”…đã mang lại hiệu quả rất thiết thực, giúp doanh nghiệp giảm chi phí. Công ty đã chi khen thưởng trên 200 triệu đồng cho các điển hình tiên tiến.
Có thể nói, sau gần 2 năm triển khai thực hiện học tập và làm theo Bác ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả của cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp trong triển khai thực hiện việc “Làm theo Bác”. Thông qua đó, động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên hăng hái thi đua lao động sản xuất kinh doanh, ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, đồng thời góp phần xây dựng Đảng vững mạnh, phát triển doanh nghiệp bền vững./.
                                                          Hạnh Nguyễn

 

User Online:2360

Total visited: 3488301