Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh: Hơn 3 nghìn việc làm tốt được đăng ký thực hiện

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐU, ngày 30/01/2018 của BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Các cơ sở đảng trong toàn đảng bộ Khối đã triển khai tới cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện điển hình tiên tiến và việc làm tốt theo Bác.

                  Ảnh minh họa

Đến nay, đã có 263 việc làm tốt của tập thể và 2.084 việc làm tốt của cá nhân được đăng ký thực hiện. Trên cơ sở điển hình tiên tiến, việc làm tốt đã đăng ký, các cơ sở đảng sẽ phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp và tổ chức đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước, nhằm phát hiện gương điển hình tiên tiến, việc làm tốt tiêu biểu để tuyên truyền nhân rộng ngay trong đơn vị, doanh nghiệp. Đồng thời, thông qua điển hình tiên tiến, việc làm tốt tiêu biểu cấp ủy và các đoàn thể bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách tạo nguồn kết nạp đảng viên mới./.

                                                              Ngân Giang

 

User Online:2349

Total visited: 3487751