Đảng bộ Công ty Cổ phần nước sạch Bắc Giang “Quyết tâm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, xây dựng doanh nghiệp phát triển”

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” luôn được Đảng ủy Công ty quan tâm, triển khai thực hiện đồng bộ, hiểu quả tới từng chi bộ, cán bộ, đảng viên và người lao động tại công ty. Nhận thức sâu sắc ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo Bác, nhất là các nội dung trong chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc".
Đảng uỷ Công ty xác định, muốn thực hiện việc học tập và làm theo Bác có hiệu quả, biến cuộc vận động thành việc làm thường xuyên, cụ thể đối với mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động, trước hết phải tổ chức tốt các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh như:  Chi bộ Kinh doanh có phong trào nâng cao kỹ năng dịch vụ khách hàng; thi đua làm việc tận tụy, hiệu quả cao trong phát hiện rò rỉ, chống thất thoát, thất thu trên mạng lưới nước; Chi bộ Nhà máy nước có phong trào thi đua tiết kiệm nguyên liệu, điện, hóa chất trong xử lý nước sạch; Chi bộ văn phòng sôi nổi với phong trào đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số phục vụ nhiệm vụ chuyên môn...thông qua các phong trào thi đua không chỉ làm lợi cho Công ty hàng trăm triệu đồng mỗi năm mà còn góp phần nâng cao nhận thức chính trị, lý tưởng, khát vọng “Xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững” mà còn năng cao lăng lực trình độ chuyên môn cho mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động. Qua mỗi phong trào đã có nhiều gương sáng đảng viên trong phát huy “Sáng kiến, sáng tạo”, tiêu biểu như: đồng chí Giáp Văn Tuấn với sáng kiến “Công thức xác định lượng châm clo khử trùng tại các bể chứa nước sạch của Nhà máy nước Bắc Giang” làm lợi cho đơn vị 300 triệu đồng; đồng chí Nguyễn Phúc Thắng với sáng kiến “Cải tiến kỹ thuật thau rửa đường ống nước thô và lắp van xả khí trên đường ống” là lợi cho đơn vị 44,8 triệu đồng/ năm; đồng chí Vũ Trí Hải với sáng kiến “Máy nghe khuếch đại âm thanh” làm lợi cho đơn vị 120 triệu đồng …

Xác định nhiệm vụ trong tâm là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phấn đấu vượt doanh thu, ngay từ đầu năm 2023 trên cơ sở kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đại hội cổ đông và phát sinh thực tế quá trình sản xuất, Đảng ủy đã xây dựng nhiều nghị quyết lãnh đạo và triển khai tới từng chi bộ, đảng viên, người lao động thực hiện. Tiêu biểu phải kể đến nghị quyết tập trung lãnh đạo bảo đảm an toàn, cấp nước ổn định trong mùa nắng nóng, dịp cao điểm sử dụng nước của khách hàng; nghị quyết về giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước; nghị quyết về thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh...Tỷ lệ người dân Thành phố Bắc Giang được dùng nước sạch ngày càng được mở rộng, đáp ứng nhu cầu dùng nước cho nhân dân những vùng xa Thành phố. Các khu công nghiệp trọng tâm của Tỉnh được cung cấp nước đảm bảo cho công tác sản xuất kinh doanh, góp phần cùng các cấp, các ngành trong tỉnh thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư và sản xuất kinh doanh tại các Khu công nghiệp, tạo công ăn việc làm cho lao động của tỉnh Bắc Giang.
 

Thông qua việc triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “Quyết tâm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu, xây dựng doanh nghiệp phát triển” hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2023 của đơn vị đã thu được nhiều kết quả tích cực, như: Tổng doanh thu năm 2023 đạt 175 tỷ (tăng 10 tỷ đồng so với chỉ tiêu đầu năm); lợi nhuận trước thuế 14 tỷ (đạt 100% kế hoach); nộp ngân sách 17,4 tỷ (tăng 1,4 tỷ đồng); thu nhập bình quân 11,5 triệu/người/tháng (tăng 1,2 triệu đồng). Với những kết quả đó Đảng bộ Công ty đã được khen thưởng của các cấp có thẩm quyền trong năm năm 2023.

Trần Quang Hạnh

User Online:6100

Total visited: 4516940