Kế hoạch tổ chức và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Kế hoạch số 168-KH/BTCTW ngày 04/4/2024 của Ban Tổ chức Trung ương và thể lệ cuộc thi
>> Kế hoạch số 130-KH/BTGTU ngày 09/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ban Biên tập website đăng tải nội dung Kế hoạch số 168-KH/BTCTW ngày 04/4/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024 (kèm theo thể lệ cuộc thi) và Kế hoạch số 130-KH/BTGTU ngày 09/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024; đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở triển khai, tuyên truyền rộng rãi về mục đích, yêu cầu, nội dung và thể lệ Giải Búa liềm vàng tới cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị bằng hình thức phù hợp. 

Ban Biên tập

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cấp giấy chứng nhận cho 101 đảng viên mới

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Sáng 05/5, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 101 đảng viên mới của các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng chí Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy dự và chỉ đạo.

Đồng chí Trần ngọc Minh trao Giấy chứng nhận cho các học viên có thành tích xuất sắc 

Lớp học được tổ chức từ ngày 20/4 đến 05/5/2024 tại hội trường Nhà liên Cơ quan Các đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành tỉnh. Các đồng chí học viên đã được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề theo quy định về chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: những kiến thức lý luận cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối Cách mạng Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các nội dung phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…
Kết thúc lớp bồi dưỡng, 101 học viên được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, trong đó 9 học viên đạt kết quả xuất sắc (8,9%), 74 học viên đạt kết quả khá, giỏi (73,2%).  
Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã biểu dương, ghi nhận tinh thần và kết quả học tập của lớp; đồng thời đề nghị các học viên sau khi kết thúc khóa học trở về đơn vị, doanh nghiệp công tác, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu trên cương vị công tác của mình, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Ngọc Châm

Các Mác - Nhà tư tưởng thiên tài, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Năm nay, nhân loại tiến bộ kỷ niệm 206 năm Ngày sinh Các Mác (05/5/1818 - 05/5/2024) - Nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
Các Mác (Karl Marx) sinh ngày 5/5/1818 ở thành phố Trier, Đức. Thuở ấu thơ, ông đã thể hiện là người có tư chất thông minh, học giỏi, đặc biệt nổi bật ở những lĩnh vực đòi hỏi tính độc lập, sáng tạo. Bên cạnh đó, Các Mác còn là người có năng lực về toán học.
Năm 1841, khi mới 23 tuổi, Các Mác nhận được bằng Tiến sĩ triết học tại trường Đại học Tổng hợp Jena. Năm 1843, ở Pháp, Các Mác đã cùng với Acnôn Rugơ xuất bản cuốn Niên giám Pháp - Đức” phê phán trật tự xã hội tư bản và vận động quần chúng đứng lên, đặc biệt là giai cấp vô sản. Các Mác đã phát hiện vai trò đặc biệt của giai cấp vô sản. Từ hiện thực khách quan sinh động ở nước Pháp đã giúp Các Mác hiểu sâu hơn cơ cấu nội tại của sự phát triển chủ nghĩa tư bản và những mâu thuẫn của nó.

Chân dung Các Mác

Năm 1844, Các Mác viết Bản thảo kinh tế - triết học, thực chất là những phôi thai của những tư tưởng hết sức quan trọng mà sau này Các Mác phát triển một cách khoa học trong Bộ Tư bản. Thời gian này, Các Mác gặp được Ăng ghen ở Pháp, hai ông trở thành đồng chí và bạn, suốt đời trung thành với nhau vì sự nghiệp cách mạng vô sản.
Năm 1845 - 1848, ở Bỉ, Các Mác viết chung với Ăng ghen cuốn “Gia đình thần thánh”, phê phán mạnh mẽ chủ nghĩa duy tâm chủ quan của phái Hêghel trẻ, thực chất là phê phán toàn bộ chủ nghĩa duy tâm, đồng thời nêu ra vai trò quyết định của quần chúng nhân dân trong lịch sử. Và cuốn “Hệ tư tưởng Đức (1845 - 1846)”, trình bày lý luận về Chủ nghĩa cộng sản khoa học, tiếp tục phê phán chủ nghĩa duy tâm của Hêghel và phái Hêghel trẻ, đồng thời phê phán chủ nghĩa duy vật không nhất quán của Luivich Feuerbach. Trong cuốn “Sự khốn cùng của triết học” (1847), Các Mác đã chống lại triết học tiểu tư sản của Proudhon và trình bày những cơ sở của chủ nghĩa duy vật lịch sử và chính trị kinh tế học vô sản. Năm 1848, được sự phân công của hội kín Liên hiệp những người cộng sản, Mác cùng với Ăngghen viết “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” - một văn kiện mang tính chất cương lĩnh của chủ nghĩa Mác và đảng vô sản, nó soi sáng cho giai cấp công nhân toàn thế giới con đường đấu tranh để thoát khỏi chế độ nô lệ tư bản chủ nghĩa và đưa cách mạng vô sản đi đến thắng lợi.
Năm 1864, Các Mác sáng lập ra Quốc tế thứ Nhất ở London và lãnh đạo tư tưởng nhằm chấm dứt tình trạng phân tán trong phong trào công nhân. Các Mác đấu tranh chống chủ nghĩa cơ hội, bọn vô chính phủ, định ra sách lược cách mạng. Năm 1867, Các Mác đã cho xuất bản bộ “Tư bản” (tập I) - tác phẩm khoa học chủ yếu của Các Mác, (Tập II và III Các Mác không kịp hoàn tất, Ăngghen đảm nhiệm việc xuất bản hai tập này).
Năm 1871, sau khi công xã Pari thất bại, Các Mác viết cuốn “Cuộc nội chiến ở Pháp”, nêu lên hình thức hợp lý nhất của chuyên chính vô sản là kiểu tổ chức chính trị như công xã Pari. Quốc tế thứ Nhất phải chuyển sang Mỹ rồi giải tán. Năm 1875, Các Mác viết cuốn “Phê phán cương lĩnh Gôta”, phê phán cương lĩnh của Đảng xã hội Dân chủ Đức, nêu lên chuyên chính vô sản là hình thức Nhà nước của thời kỳ quá độ cách mạng từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
Ngày 14/3/1883, Các Mác qua đời ở Pháp và được an táng tại nghĩa trang Highgate, phía Bắc nước Anh.
Có thể nói, bằng thiên tài trí tuệ của mình, Các Mác đã giải đáp kịp thời, chính xác và sáng tạo những vấn đề lớn lao, cơ bản nhất và bức thiết nhất mà thời đại lúc bấy giờ đang đặt ra. Kết tinh trong mình là những thành tựu trí tuệ của loài người, kế thừa có tính phê phán những gì là tinh hoa trong lý luận triết học cổ điển Đức, kinh tế chính trị học Anh và chủ nghĩa xã hội Pháp, Các Mác cùng với Ăng ghen và người đồng chí của Người đã nghiên cứu toàn diện, có hệ thống toàn bộ các lĩnh vực của đời sống xã hội, tự nhiên và đã sáng lập nên triết học duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, kinh tế chính trị học mác xít và chủ nghĩa xã hội khoa học. Đó là ba bộ phận hợp thành của chủ nghĩa Mác, là lý luận, là bó đuốc soi đường mọi hoạt động cách mạng của những người cộng sản, giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước trên toàn thế giới.
Học thuyết Mác, chủ nghĩa Mác được V.I.Lênin kế thừa, bổ sung và phát triển, trở thành chủ nghĩa Mác - Lênin. Những nguyên lý nền tảng của chủ nghĩa Mác được V.I.Lênin vận dụng sáng tạo để giải quyết những vấn đề của cách mạng vô sản thế giới trong tình hình mới. Chủ nghĩa Mác - Lênin là đỉnh cao của trí tuệ loài người bởi tính khoa học và tính cách mạng triệt để của nó.
Đối với Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên hành trình tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc là người cách mạng Việt Nam đầu tiên nhìn thấy ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin soi tỏ con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Đối với những người cách mạng Việt Nam, tìm thấy chủ nghĩa Mác - Lênin tựa "như người đi đường đang khát mà có nước uống, đang đói mà có cơm ăn". Từ đó chủ nghĩa Mác - Lênin luôn là ngọn đuốc dẫn đường cách mạng Việt Nam đi đến mọi thắng lợi.
Chủ nghĩa Mác - Lênin kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước đã dẫn tới việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3/2/1930, tạo ra một bước ngoặt vĩ đại của lịch sử cách mạng Việt Nam.
Từ khi ra đời đến nay, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của mình. Luôn kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của cách mạng Việt Nam, kết hợp nhuần nhuyễn giữa giai cấp và dân tộc, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đó là thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khai sinh ra nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; là chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu; là thắng lợi vẻ vang trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Cuối những năm 80 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và một số nước Đông Âu sụp đổ; chủ nghĩa xã hội và phong trào cộng sản, công nhân quốc tế lâm vào thoái trào.  
Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, Đảng ta luôn giữ vững bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên trì đường lối đổi mới, coi đây là yêu cầu bức thiết của sự nghiệp cách mạng, là vấn đề có ý nghĩa sống còn. Lịch sử đã chỉ cho chúng ta rằng, cùng với sự phát triển của thời đại, chúng ta càng phải kiên trì phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin; xác định rõ đổi mới không phải là từ bỏ mục tiêu của chủ nghĩa xã hội mà là làm cho chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn và được xây dựng có hiệu quả hơn. Đổi mới không phải xa rời mà là nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng tư tưởng của Đảng và kim chỉ nam cho hành động cách mạng.
Qua gần 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử.
Công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng từ năm 1986 đến nay thu được những thắng lợi, thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước nghèo đói, lạc hậu, đến nay, quy mô nền kinh tế của nước ta không ngừng được mở rộng, GDP năm 2023 đạt khoảng 430 tỉ đô la Mỹ (USD). Nếu như ở những năm 1990, GDP bình quân đầu người ở nước ta dưới 100 USD thì năm 2023, GDP bình quân đầu người là gần 4.300 USD.
Việt Nam đã ra khỏi nhóm các nước có thu nhập thấp từ năm 2008 và sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 (khoảng 7.500 USD). Xuất khẩu năm 1990 chưa được 1 tỉ USD thì năm 2023 chúng ta đã xuất khẩu được 355 tỉ USD, xuất siêu đạt mức kỷ lục 28 tỉ USD.
Phát triển kinh tế đã giúp đất nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm 80 và cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân. Tỉ lệ hộ nghèo trung bình mỗi năm giảm khoảng 1,5%; giảm từ 58% theo chuẩn cũ năm 1993 của Chính phủ xuống còn 2,93% theo chuẩn nghèo đa chiều (tiêu chí cao hơn trước) năm 2023. Cùng với đó, đời sống văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh được giữ vững, vị thế, uy tín và tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế được đề cao, coi trọng.
Có được những thành tựu to lớn, đáng tự hào đó, một trong những nguyên nhân quan trọng là do Đảng ta đã kiên định vận dụng sáng tạo lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; thường xuyên tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam cho phù hợp với thực tiễn phát triển của từng thời kỳ, dẫn dắt dân tộc ta vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, khát vọng phát triển đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động nhanh, phức tạp, Đảng ta càng kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ góp phần lớn giúp toàn Đảng, toàn dân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam chủ nghĩa xã hội./.

Theo https://dangcongsan.vn

Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo ĐUK số tháng 5/2024

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>>Thông tin tổng hợp của BTGĐUK số tháng 5/2024

Ban Biên tập website đăng tải nội dung Thông tin tổng hợp số tháng 5 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Ban Biên tập.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp nhận tổ chức Đảng, đảng viên

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Sáng 26/4/2024, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoàng Trung, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh; Ngô Thanh Hải, Phó Trưởng Phòng Tổ chức đảng- Đảng viên Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh, ban tổ chức các huyện uỷ, thị uỷ, bí thư chi bộ bưu điện các huyện, thị xã.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Trung, TUV, Bí thư Đảng uỷ Khối phát biểu chỉ đạo hội nghị

Theo đó, 9 chi bộ với 66 đảng viên ở bưu điện các huyện, thị xã được chuyển về Đảng bộ Bưu điện tỉnh, trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, nâng tổng số đảng viên trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lên hơn 3.500 đồng chí. 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng uỷ Khối mong muốn các tổ chức đảng, đảng viên được chuyển về Đảng bộ Bưu điện tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được thời gian qua, thực hiện có hiệu quả các chương trình, mục tiêu kinh doanh đã đề ra, làm tốt công tác xây dựng Đảng; tích cực tham gia các hoạt động do cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức.

Quang cảnh hội nghị ký bàn giao, tiếp nhận

Việc chuyển giao tổ chức đảng, đảng viên là tiếp tục thực hiện Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư Trung ương về tổ chức đảng trong các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước./.

Hạnh Ngân

Báo cáo nhân quyền của Mỹ có một số nhận định không khách quan về Việt Nam

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, chính sách nhất quán của Việt Nam là thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, trong đó coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Chiều 25/4, tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, trước đề nghị bình luận về báo cáo nhân quyền năm 2023, trong đó có một số nội dung về Việt Nam do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 22/4 vừa qua, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho rằng, báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 22/4/2024, mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng rất tiếc vẫn đưa ra một số nhận định không khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế ở Việt Nam.
“Một lần nữa, chúng tôi khẳng định chính sách nhất quán của Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong đó coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình Đổi mới và công cuộc phát triển đất nước”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cũng thông tin thêm rằng, các quyền và tự do cơ bản của con người ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam và được bảo vệ thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cụ thể và được triển khai trên thực tiễn.
“Việt Nam đã, đang và sẽ trao đổi thẳng thắn và cởi mở và trên tinh thần xây dựng với Hoa Kỳ về vấn đề còn khác biệt để tăng cường sự hiểu biết, qua đó đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ”, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh./.

Theo https://dangcongsan.vn

Tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng

Ban Biên tập Trang Website Đảng bộ Khối đăng tải nội dung Nghị quyết, đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị.

Ban Biên tập

Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Tư tưởng Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần to lớn, quý giá của Đảng và dân tộc ta; là ngọn đuốc soi đường thực hiện mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh và trước mọi luận điệu xuyên tạc, chống phá, cần nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Thời gian gần đây, nhiều trang mạng như Trung tâm Asia, Chantroimoi media, Danlambao, Tiếng Dân News… thường xuyên đăng tải các thông tin sai trái nhằm xuyên tạc, phủ nhận giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh. Một số ý kiến trên các trang mạng này cho rằng, “tư tưởng Hồ Chí Minh là sự du nhập những tư tưởng ngoại lai vào Việt Nam”; “Hồ Chí Minh là nhà dân tộc chủ nghĩa” chứ không phải là người cộng sản; “tư tưởng Hồ Chí Minh là tư biện, lý thuyết, giáo điều, sao chép, máy móc chủ nghĩa Mác - Lênin đã lỗi thời”;…
Bên cạnh đó là những ý kiến cố tình đối lập tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin, tách rời mối quan hệ biện chứng giữa tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin; hoặc đề cao, tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh với luận điệu “Việt Nam chỉ cần tư tưởng Hồ Chí Minh, không cần chủ nghĩa Mác-Lênin”;…
Trước hết, cần thấy rõ một thực tế đó là tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành, phát triển trên cơ sở kế thừa, chọn lọc những tư tưởng, giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam, phù hợp với thực tiễn hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam. Cùng với đó là sự tiếp thu, tiếp biến và vận dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa nhân loại: văn hóa phương Đông và phương Tây mà đỉnh cao là chủ nghĩa Mác-Lênin; trong đó, nét đặc sắc chính là sự kết hợp các giá trị truyền thống của văn hóa phương Đông với thành tựu hiện đại của văn minh phương Tây và tiếp thu chủ nghĩa Mác-Lênin trên nền tảng những tinh hoa văn hóa được tích lũy, chắt lọc qua thực tiễn.
Đúng như Đại hội IX của Đảng khẳng định: “Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta” (1).
Chính vì vậy, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng lý luận và định hướng để Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng đường lối cách mạng đúng đắn, tổ chức lực lượng và lãnh đạo dân tộc giành thắng lợi trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sáng lập nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; cũng như giành thắng lợi trong các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong các cuộc chiến tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và những thành tựu quan trọng về mọi mặt trong gần 40 năm đổi mới và hội nhập quốc tế.
Mặt khác, cần khẳng định, bản chất của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là khoa học và cách mạng, cho nên, không thể tách rời tư tưởng Hồ Chí Minh với chủ nghĩa Mác-Lênin; đồng thời, cũng không thể đề cao, tuyệt đối hóa tư tưởng Hồ Chí Minh mà phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, nhất là càng không thể lấy tư tưởng Hồ Chí Minh để thay thế cho chủ nghĩa Mác-Lênin và ngược lại.
Khằng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) nêu rõ: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động” (2). Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: "Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh " (3).
Trong giai đoạn hiện nay, trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh chính là thể hiện thái độ chủ động phòng, chống sự xuyên tạc tư tưởng Hồ Chí Minh; góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta: Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, cần tập trung thực hiện tốt một số giải pháp cơ bản sau:
Thứ nhất, phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch hiện nay. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp cần thường xuyên quán triệt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn, cơ quan, đơn vị. Căn cứ vào những yêu cầu thực tiễn đặt ra, cấp ủy, tổ chức đảng ban hành các nghị quyết, chủ trương, biện pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, biện pháp thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Xây dựng, tổ chức lực lượng và vận động, tổ chức để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thứ hai, kiên quyết, chủ động vạch trần mọi âm mưu, thủ đoạn xuyên tạc, phủ nhận giá trị chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư khóa XII về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới" gắn với Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đẩy mạnh phê phán, bác bỏ những quan điểm sai trái, thù địch về tư tưởng Hồ Chí Minh; uốn nắn những nhận thức lệch lạc, mơ hồ, dao động về tư tưởng, suy giảm niềm tin về chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng; đồng thời, chủ động đấu tranh để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong đội ngũ cán bộ, đảng viên các cấp.
Thứ ba, chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng, phương tiện trong tuyên truyền, đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức, các lực lượng, phương tiện trong nắm bắt, đánh giá, dự báo tình hình; tham mưu kịp thời với cấp ủy đảng, chính quyền các nội dung biện pháp đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; cung cấp thông tin, kịp thời định hướng tư tưởng, nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Sử dụng và phát huy hiệu quả các cơ quan báo chí, truyền thông, các thiết chế văn hóa ở cơ sở. Thường xuyên đổi mới nội dung, biện pháp tuyên truyền, làm cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhận thức sâu sắc bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nêu cao ý thức cảnh giác, chủ động phát hiện và đấu tranh kịp thời với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.  
Thứ tư, tăng cường tuyên truyền, giáo dục và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí minh trong thực tiễn hiện nay. Đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân về giá trị, tầm vóc, sức sống của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân phải mang tính toàn diện, đồng bộ, tập trung trước hết là giáo dục cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ. Bên cạnh đó, sức mạnh, khả năng tự bảo vệ của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nằm ở chính kết quả hoạt động của triệu triệu quần chúng, cán bộ, đảng viên cộng sản, khi họ nhận thức sâu sắc sự đúng đắn bản chất cách mạng, khoa học, tin tưởng và làm theo tư tưởng của Người. Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng hiện nay. Việc vận dụng có hiệu quả chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay chính là vấn đề có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở thực tiễn có sức thuyết phục nhất để đập tan các luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh./.

Theo https://dangcongsan.vn

Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Những ngày gần đây, mạng xã hội dậy sóng nhiều tin đồn xuyên tạc sự thật, với tần suất lan truyền chóng mặt, gây tác hại đến công chúng tiếp nhận thông tin. Thực chất thì những thông tin xấu độc dạng tin đồn lan truyền trên không gian mạng xã hội không có gì mới, vẫn chỉ là “bình cũ, rượu mới”.

Kiên quyết đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng. 

Chỉ có điều, tin đồn gần đây được các thế lực thù địch, cơ hội chính trị nhào nặn gắn với những vụ án tham nhũng, đang được dư luận quan tâm, kết hợp với những phương thức truyền thông mới hiện đại, nhất là ứng dụng công nghệ AI, đưa giọng nói “thổi” vào các hình ảnh, video cắt ghép. Chiêu trò mới này tạo cảm giác cho người đọc, người xem dễ phân tâm, lung lạc giữa đúng - sai, thật - giả. Vì thế, với các chiêu trò mới của các phần tử phản động, cơ hội chính trị, làm cho các dạng tin đồn được lan truyền, nhân bản rất nhanh, tạo tâm lý đám đông, a dua vào những sự kiện vốn không có thật trên mạng.
Phương thức thông tin của tin đồn có nhiều dạng thức mới, nhưng về bản chất vẫn chủ yếu xung quanh ở các dạng thức.
Thứ nhất, tin đồn kiểu thật - giả lẫn lộn. Sử dụng thông tin có thật về các vụ án tham nhũng đã, đang, sẽ được xem xét, xử lý từ các nguồn thông tin chính thống của các báo, tạp chí trong nước, rồi thêm “gia vị’, nhào nặn để bôi nhọ, xuyên tạc cá nhân lãnh đạo, từ đó quy chụp, nói xấu chế độ.
Thứ hai, tin đồn kiểu giả mạo 100%. Đây là những tin giả, không có thật, do một số phần tử phản động, cơ hội chính trị tưởng tượng ra kịch bản như thật để lừa bịp người nhẹ dạ cả tin, nhằm kích động, hoặc tôn thờ, ca tụng một cá nhân, nhưng lại nói xấu một hay vài cá nhân lãnh đạo khác. Mục tiêu của chúng là kích động, gây mất đoạn kết nội bộ lãnh đạo nhằm chia giẽ nội bộ, dựng lên cái gọi là phe, nhóm lãnh đạo cấp cao tỉnh A, tỉnh B hay miền Trung, miền Nam, miền Bắc...
Đáng chú ý là chủ của các thông tin xấu độc này là những phần tử phản động, cơ hội chính trị ngoài nước. Họ là những kẻ phản động, bất mãn chế độ, chuyên “cạo chữ trên bàn phím”, ngồi cách xa Việt Nam hàng vạn cây số nhưng lại có vẻ như “người trong nội bộ”, ngụy tạo lên những chuyện hoang đường, hoàn toàn không có thật, suy diễn, thậm chí gắp lửa bỏ tay người, chọc gậy bánh xe để kích động, chia giẽ, lý gián nội bộ lãnh đạo...
Nguy hiểm hơn là lợi dụng tâm lý tò mò của không ít người sử dụng các nền tảng mạng xã hội trong nước, chúng sẻ chia thông tin giả trên nhiều nền tảng mạng xã hội, nhất là tiktok, facebok, youtube... len lỏi đưa lên nhiều nhóm facebook có số lượng thành viên rất đông để nhân rộng, lan tỏa nhanh thông tin. Từ  một vài người đến nhiều nhóm sử dụng các nền tảng mạng xã hội ở trong nước, hàng vạn người chia sẻ, bình luận, từ  đó hình thành làn sóng tin đồn, gây tâm lý bán tín, bán nghi, hoang mang trong dân chúng, cộng đồng mạng. Từ mạng ảo, các dạng tin đồn được các faceboker, tiktoker ra đời sống thực, rỉ tai nhau, lan truyền các tin đồn, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong xã hội.
Chính vì thế, hệ lụy, tác động từ các dạng tin đồn đã, đang gây hậu quả xấu, tác động đến tâm trạng, tư tưởng, an ninh tư tưởng trên không gian mạng. Ngoài tâm lý tò mò của cộng đồng mạng làm cho tin đồn - thông tin xấu độc lâu nay vẫn có đất sống, có nguyên nhân chủ quan từ chính chúng ta. Chúng ta thiếu tính chủ động, kịp thời ngăn chặn, để cho các tin đồn có thời gian dài có đất sinh sôi, nảy nở, lan truyền, tạo thành làn sóng tin giả tán phát mạnh mẽ trên mạng xã hội. Vẫn xảy ra tình trạng tắc trách, thờ ơ, thiếu tính đồng bộ, hiệp đồng tác chiến giữa các cấp, các cơ quan, đơn vị trong xử lý các tình huống tư tưởng và ngăn chặn tin đồn. Chúng ta còn để khoảng trống, thiếu các thông tin chính thống, dẫn dắt, chi phối trận địa tư tưởng trên không gian mạng, do các thông tin chính thống đăng tải để phủ định các tin đồn, tin giả, từ các cơ quan báo chí không kịp thời.
Để kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả các thông tin xấu độc, nhất là các dạng tin đồn thất thiệt, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng trên không gian mạng, rất cần triển khai một số giải pháp sau:
Một là, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, cộng đồng mạng trước âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức và thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, nhất là Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới và Luật An ninh mạng.
Trong đó, cần đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, bao gồm cả tuyên truyền miệng và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hằng tháng hoặc đột xuất, các cấp ủy Đảng, hệ thống báo cáo viên, tuyên truyền viên cần quan tâm lồng ghép, đưa thông tin chuyên đề đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, vạch trần âm mưu, thủ đoạn, bản chất của các tin đồn thất thiệt trong các cuộc họp chi bộ và các hội nghị báo cáo viên.
Để ngăn chặn tin đồn thật thiệt, không để lan truyền các thông tin xấu độc trên không gian mạng, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; kịp thời phản bác các tin đồn thất thiệt trên mạng interet và các nền tảng xã hội.
Hai là, tổ chức đấu tranh thường xuyên, kịp thời với các thông tin xấu độc, các tin đồn lan truyền trên mạng xã hội. Khơi dậy ý thức cảnh giác cao độ của mỗi công dân, nhóm sử dụng và cộng đồng mạng, nhất là cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên... khi tham gia các mạng xã hội. Các cấp ủy Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội và hệ thống các trường từ trung học phổ thông đến các trường đại  học cần thường xuyên tổ chức các hội nghị, các cuộc họp chuyên đề về đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để mỗi công dân mạng nâng cao ý thức đấu tranh, tự tạo cho mình sức đề kháng, nhận thức rõ bản chất đúng - sai của thông tin xấu độc, không bị mắc bẫy khi chia sẻ, lan truyền các tin đồn, vi phạm Luật an ninh mạng.
Ba là, tăng cường phối hợp có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị chức năng trong đấu tranh tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Đấu tranh kịp thời với các hành vi, vi phạm của các mạng xã hội facebok, google, tiktok... Yêu cầu các mạng xã hội phải tuân thủ pháp luật, bóc gỡ các tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đạo đức xã hội và vi phạm luật pháp của Việt Nam.../.

Theo Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam

Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2024

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>>Hướng dẫn số 18-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Ngày 04/4/2024, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 18-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền quý II năm 2024. Trang Website Đảng bộ Khối đăng tải nội dung Hướng dẫn, đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền các nội dung theo Hướng dẫn đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị.

Ban Biên tập

Đoàn đại biểu Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đến với địa chỉ đỏ

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024), vừa qua Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đoàn đại biểu tham gia hành trình đến với địa chỉ đỏ tại tỉnh Điện Biên. Đoàn đại biểu do đồng chí Nguyễn Hoàng Trung - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối làm trưởng đoàn, gồm đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Ban Thường vụ Hội CCB Khối, Ban Thường vụ Đoàn Khối và đại diện Hội Cựu chiến binh cơ sở trực thuộc Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Đoàn dâng hương, tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đồi A1

Đoàn đã tham gia nghi lễ dâng hương, hoa tại Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia đồi A1, tham quan, tìm hiểu Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Hầm De Castries.

Một số hoạt động của đoàn

Thông qua các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho các thế hệ hội viên Cựu chiến binh trong Khối, cán bộ Đoàn Khối, phát huy tinh thần chiến sĩ Điện Biên năm xưa, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trường Tam

Công văn triệu tập đảng viên dự học lớp bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới tháng 4/2024

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Công văn số 47-CV/BTGĐUK của BTG Đảng ủy Khối

Ngày 11/4/2024, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 47-CV/BTGĐUK về việc triệu tập đảng viên dự học lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng tháng 4/2024; Ban Biên tập Website đăng nội dung công văn để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện.

Ban Biên tập

Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương lần thứ III.

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Quyết định và thể lệ cuộc thi

Thực hiện Công văn số 1496-CV/BTGTU ngày 05/4/2024 của BTG Tỉnh ủy về tuyên truyền Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề“ Tự hào một dải biên cương lần thứ III”. Ban Biên tập trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối đăng tải nội dung Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm, đề nghị các đơn vị tuyên truyền, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia./.

Ban Biên tập

Đảng ủy khối doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc tổ chức hành trình đến với huyện đảo Bạch Long Vĩ

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Từ ngày 6/4-7/4/2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc gồm: Bắc Giang, Hải phòng, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội tổ chức đoàn công tác với chương trình “Hành trình vì biển đảo quê hương” tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, thành phố Hải phòng.
Đoàn gồm có 94 thành viên là lãnh đạo, cán bộ, đoàn viên thanh niên và đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc. Đoàn Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Bắc Giang có 15 đồng chí tham gia hành trình, đồng chí Nguyễn Hoàng Trung-Tỉnh ủy Viên, Bí thư Đảng ủy làm trưởng đoàn.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn đã làm việc với lãnh đạo huyện đảo. Đồng thời, tham gia nhiều hoạt động có ý nghĩa như: dâng hương, hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ; dâng hương chiêm bái các đền, chùa trên đảo; trồng cây xanh trên đảo; thực hiện nghi thức chào cờ tại cột cờ trung tâm huyện Bạch Long Vĩ;  giao lưu văn nghệ “Hành trình vì biển đảo quê hương”…

Đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang liệt sỹ của huyện đảo Bạch Long Vĩ

Cũng nhân dịp này, đoàn công tác đã tổ chức trao tặng những phần quà ý nghĩa cho cán bộ, quân và dân trên đảo cùng 100 triệu đồng để góp phần xây dựng một số công trình trên đảo.

Đại diện Lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc tặng quà cho huyện đảo Bạch Long Vĩ

Hành trình đến với biển đảo quê hương đã giúp cho các thành viên trong đoàn hiểu rõ hơn về nhiệm vụ cũng như cuộc sống của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo; từ đó thêm yêu biển đảo, yêu Tổ quốc và có thêm nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trần Thị Ninh

Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo ĐUK số tháng 04/2024

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Thông tin tổng hợp của BTG Đảng ủy Khối số tháng 04 năm 2024  

Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 04 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Ban Biên tập

Hội Cựu chiến binh Khối Doanh nghiệp tỉnh họp Ban Chấp hành mở rộng

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Chiều ngày 21/3/2024, Ban Chấp hành (BCH) Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ VII năm 2024, thành phần tham gia gồm có các đồng chí Ủy viên BCH Hội CCB Khối, các đồng chí Chủ tịch Hội CCB cơ sở. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Ủy viên BCH Hội CCB tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và thống nhất cao các kết quả đạt được của toàn Hội CCB Khối trong quý I năm 2024, một số kết quả nổi bật như: Hội CCB Khối triển khai và phát động thi đua cho các Hội CCB cơ sở thực hiện công tác xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, với 3 nội dung (1) Phát động thi đua đến 100% hội viên theo Kế hoạch số 03/KH-CCB, ngày 29/11/2023 của Hội CCB Khối về “Phát động thi đua chào mừng các sự kiện của Hội CCB năm 2024 và kỷ niệm 15 năm thành lập Hội CCB khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang 21/10/2009 – 21/10/2024”. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên CCB đơn vị. (2) Tích cực phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho doanh nghiệp, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân. Quán triệt tới 100% cán bộ, hội viên gương mẫu chấp hành và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. (3) Làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội; động viên, thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng do đơn vị phụng dưỡng, các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách trên địa bàn. 
Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Hội CCB Khối ủng hộ các đồng chí thương binh, gia đình chính sách, cán bộ, hội viên ốm đau phải điều trị dài ngày, các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh đón Xuân Giáp thìn 35 suất quà, trị giá 21 triệu đồng; phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể tại đơn vị vận động ủng hộ 347 suất quà, trị giá 187,1 triệu đồng tặng các gia đình chính sách trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán; tặng 100 áo ấm và 1000 quyển vở cho học sinh Trường Tiểu học và THCS Phúc Sơn, Sơn Động.
Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Minh yêu cầu các Hội CCB cơ sở, trong thời gian tới tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua đang triển khai, quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, các kế hoạch, hướng dẫn của Hội CCB tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác Hội năm 2024. Đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong các cấp Hội, gắn với thực hiện các hoạt động thi đua chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm theo sự hướng dẫn, chỉ đạo của Hội CCB tỉnh. Tổ chức chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024); 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024); kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024)... Chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội thi đua “CCB gương mẫu” các cấp giai đoạn 2019 - 2024, theo sự chỉ đạo của Hội CCB tỉnh.

Trường Tam

Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho đoàn viên, thanh niên ưu tú năm 2024.

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Sáng 16/3, thực hiện Quyết định số   2403-QĐ/ĐUK ngày 12/3/2024 của  Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối phối hợp Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng đợt tháng 3/2024. Dự Lễ khai giảng có đồng chí Trần Ngọc Minh - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối, các đồng chí Trưởng các ban, Văn phòng, Đoàn thể Khối và 112 học viên ưu tú là các đoàn viên, thanh niên, quần chúng ưu tú đến từ các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.
Đây là lớp bồi dưỡng đầu tiên trong năm 2024 và cũng là lớp đặc biệt học viên là đoàn viên, thanh niên ưu tú  chào mừng 93 năm ngày thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2024).
Trong thời gian tham gia học tập, các học viên sẽ nghiên cứu, học tập 5 bài theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương đó là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Khái lược Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cuối chương trình học, mỗi học viên sẽ được thảo luận, viết bài thu hoạch, kiểm tra nhận thức.

 
Phát biểu tại Lễ Khai giảng, đồng chí Trần Ngọc Minh- Phó Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu các học viên nghiêm túc chấp hành nội quy, quy chế của lớp học; tích cực nghiên cứu tài liệu và tham gia trao đổi, thảo luận nắm vững kiến thức các bài giảng; nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, phấn đấu 100% học viên xếp loại học tập đạt khá, giỏi./.

Lâm an

Đồng chí đảng viên với nhiệt huyết cống hiến cho ngành Điện

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Thời gian qua, việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã được Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Giang tuyên truyền, quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thường xuyên. Những nội dung cơ bản, cốt lõi trong chuyên đề toàn khóa "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" được Đảng bộ lựa chọn, yêu cầu các chi bộ tổ chức trong sinh hoạt hằng tháng gắn với nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và nhiệm vụ chuyên môn của từng cán bộ, đảng viên. Qua đó, toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị đều nhận thức sâu sắc, trở thành việc làm thường xuyên, hành động tự giác của cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ của bản thân. Đơn vị đã xuất hiện nhiều gương điển hình, tiêu biểu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tiêu biểu là đảng viên Nguyễn Ngọc Tuấn, Chi bộ Kỹ thuật - Điều độ - An toàn thuộc Đảng bộ Công ty Điện lực Bắc Giang.

Đ.c Nguyễn Ngọc Tuấn khảo sát và xác định vị trí TBA trên lưới điện

Là chuyên viên Phòng Kỹ thuật - phòng giữ vai trò quan trọng trong công tác quản kỹ kỹ thuật vận hành lưới điện đảm bảo cấp điện an toàn liên tục, đồng chí Tuấn luôn phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của người đảng viên, tích cực tìm tòi để công việc đạt hiệu quả cao. Đối với công tác quản lý lưới điện, việc thu thập tọa độ vị trí cột điện và trạm biến áp (TBA) để đưa lên bản đồ lưới điện GIS là một phần rất quan trọng, sử dụng phần mềm gCollector chuyên dụng của GIS. Tuy nhiên, phần mềm gCollector chỉ sử dụng được trên hệ điều hành Android, cài đặt đôi khi phải quay VPN (mạng nội bộ) trên thiết bị được cài ở trụ sở cơ quan trước khi ra lưới mới sử dụng được, nên những điện thoại sử dụng hệ điều hành như IOS (điện thoại iPhone) không cài đặt được làm hạn chế sự linh động khi ở hiện trường đang cần thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, việc cho đường dây và TBA đóng mới lên bản đồ GIS luôn phải thực hiện hàng tháng để đồng bộ sang PMIS và khớp số liệu với chương trình PMIS, thể hiện đúng lưới điện hiện tại. Trăn trở với những bất cập đó, đồng chí Tuấn cùng một số đồng chí trong phòng đã đưa ra giải pháp: “Thu thập dữ liệu lưới điện đưa lên bản đồ GIS bằng Zalo” với ưu điểm, cụ thể như : Thu thập được tọa độ vị trí cột điện và TBA để cho lên bản đồ GIS khi phần mềm gCollector bị lỗi. Có thể sử dụng ở bất kỳ hệ điều hành nào, không hạn chế số lượng thiết bị ; Thuận tiện, dễ sử dụng ở mọi nơi, mọi lúc, khi ở hiện trường cần thu thập dữ liệu nhưng điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS (điện thoại iPhone) không cài được phần mềm gCollector ; Không phụ thuộc vào bản đồ GIS có thời hạn hay đã hết thời hạn (không cần sử dụng bản đồ lưới điện Offline của GIS). Với giải pháp trên đã được Hội đồng sáng kiến Công ty Điện lực Bắc Giang công nhận sáng kiến (Quyết định số 535/QĐ-PCBG ngày 22/3/2023), là giải pháp nâng cao chất lượng và tiến độ công việc, đem lại hiệu quả cao trong công tác quản lý kỹ thuật và vận hành lưới điện.

Đ.c Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra và xác định vị trí TBA trên lưới điện

Tiếp tục thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, đồng chí luôn tiên phong, gương mẫu, tích cực tham gia toàn diện các hoạt động và luôn được ghi nhận, đánh giá cao, là đảng viên 05 năm liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nhận  Giấy khen của Tổng công ty Điện lực miền Bắc năm 2023. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn là một tấm gương đảng viên sáng tạo, không ngừng trau dồi, học tập, cống hiến hết mình cho sự phát triển của Công ty nói riêng, ngành điện nói chung, là một điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Quang Hạnh

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Cán bộ được tập huấn là các đồng chí phó bí thư đảng ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra cơ sở, là những người được giao phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại đảng bộ cơ sở.
Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2024, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 cho các đồng chí phó bí thư đảng ủy, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở, các đồng chí ủy viên ủy ban kiểm tra cơ sở. Dự hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, các đồng chí lãnh đạo các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/ĐUK ngày 29/02/2024 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về “Tăng cường giám sát nắm tình hình và phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh giai đoạn 2024 - 2025 và những năm tiếp theo”; quán triệt các quy trình kiểm tra, giám sát của đảng ủy, UBKT cơ sở và của chi bộ; cách nhận biết dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, phương pháp, quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; ý nghĩa, tác dụng của việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, các đại biểu được hướng dẫn, giải đáp những nội dung còn gặp khó khăn, vướng mắc trong qua trình triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát ở cơ sở; một số giải pháp trong thời gian tới.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Minh, yêu cầu sau khi được tập huấn, các đồng chí được giao phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra tại đảng bộ cơ sở làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát ở đơn vị. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, các chi bộ trực thuộc tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy trình quy định, nội dung kiểm tra, giám sát phải sát với tình hình thực tế tại đơn vị, với phương châm “kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, “giám sát phải mở rộng”, tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, chức trách, nhiệm vụ được giao của tổ chức đảng, đảng viên. Đề nghị các đơn vị thông qua nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên, tăng cường công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, qua đó kịp thời phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm xảy ra và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và những năm tiếp theo.
Thông qua lớp tập huấn, nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở nắm vững các quy trình, quy định về  kiểm tra, giám sát, cách nhận biết dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, phương pháp, quy trình kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ Khối trong thời gian tới.

Nguyễn Trường Tam

Công văn triệu tập quần chúng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt tháng 3/2024

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Công văn số 46-CV/BTGĐUK về việc triệu tập học viên
>> Danh sách học viên

Ngày 12/3/2024, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 46-CV/BTGĐUK ngày 12/3/2024 về việc triêu tập quần chúng ưu tú học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt tháng 3/2024; Ban Biên tập Website đăng nội dung công văn để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện.

Ban Biên tập           

User Online:2583

Total visited: 3417182