Về việc tham gia cuộc vận động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Công văn số 442-CV/ĐUK của BTV Đảng uỷ Khối
>> Kế hoạch số 151/KH-MTTQ-BVĐ của Ban vận động 
>> Phiếu đăng ký ủng hộ

Ngày 05/10/2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 442-CV/ĐUK về việc tham gia cuộc vận động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2022 và Chương trình An sinh xã hội năm 2023 theo Kế hoạch số 151/KH-MTTQ-BVĐ ngày 03/10/2022 của Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Bắc Giang; Ban Biên tập Website đăng nội dung công văn và kế hoạch để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện.

Ban Biên tập

User Online:1623

Total visited: 4767452