Triển khai tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thực hiện Công văn số 1086-CV/BTGTU ngày 11/07/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ban Biên tập đăng tải nội dung tuyên truyền (gửi kèm đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV) để các đơn vị trong Khối biết, triển khai tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động.

Ban Biên tập

User Online:1362

Total visited: 3877851