Thông tin tổng hợp tháng 6/2024

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Thông tin tổng hợp của BTGĐUK số tháng 6/2024

Ban Biên tập website đăng tải nội dung Thông tin tổng hợp số tháng 6 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Ban Biên tập

User Online:2421

Total visited: 4702262