Thông tin tổng hợp của BTG ĐUK số tháng 7 năm 2023

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Thông tin tổng hợp của BTG ĐUK số tháng 07 năm 2023  

Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 07 năm 2023 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Ban Biên tập

User Online:2420

Total visited: 3488435