Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo ĐUK số tháng 04/2024

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Thông tin tổng hợp của BTG Đảng ủy Khối số tháng 04 năm 2024  

Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 04 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Ban Biên tập

User Online:2270

Total visited: 4701872