Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 8 năm 2022

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Thông tin tổng hợp của BTG Đảng ủy Khối số tháng 08 năm 2022  

Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 08 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Ban Biên tập

User Online:2174

Total visited: 4811440