Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối số tháng 10/2022

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Thông tin tổng hợp của BTGĐUK số tháng 10/2022  

Ban Biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 10 năm 2022 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối, để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Ban Biên tập

User Online:1663

Total visited: 4767866