Thi tìm hiểu trực tuyến Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Công văn số 45-CV/BTGĐUK   

Ngày 26/02/2024 Ban Tuyên giáo ban hành Công văn số 45-CV/BTGĐUK về hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII trên trang Thông tin điện tử tổng hợp báo cáo viên. Ban Biên tập website đăng tải nội dung công văn để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị.

Ban Biên tập

User Online:2804

Total visited: 4702137