Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề “Tự hào một dải biên cương lần thứ III.

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Quyết định và thể lệ cuộc thi

Thực hiện Công văn số 1496-CV/BTGTU ngày 05/4/2024 của BTG Tỉnh ủy về tuyên truyền Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia với chủ đề“ Tự hào một dải biên cương lần thứ III”. Ban Biên tập trang thông tin điện tử Đảng ủy Khối đăng tải nội dung Thể lệ Cuộc thi và Triển lãm, đề nghị các đơn vị tuyên truyền, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia./.

Ban Biên tập

User Online:2324

Total visited: 3487890