Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng chống tham nhũng, tiêu cực

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

(BGĐT) - Sáng 29/6, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Giang tổ chức phiên họp thứ nhất. Đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Giang.

Cùng dự có đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng BCĐ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban, ngành.
Phiên họp thông qua Quyết định số 388-QĐ/TU, ngày 14/6/2022 của BTV Tỉnh ủy về việc thành lập BCĐ Phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bắc Giang gồm 15 thành viên. Đồng chí Dương Văn Thái là Trưởng BCĐ.
Phó trưởng BCĐ gồm 5 đồng chí: Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Mạnh Thắng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy (Phó trưởng Ban Thường trực); Tống Ngọc Bắc, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Quốc Toản, Giám đốc Công an tỉnh.
Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan thường trực BCĐ.

Quang cảnh phiên họp.

Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của BCĐ được thực hiện theo Quy định số 67-QĐ/TW ngày 2/6/2022 của Ban Bí thư. BCĐ ban hành quy chế làm việc; xây dựng chương trình, kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ…
Tại phiên họp, các thành viên BCĐ đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2022.
Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời các chủ trương, giải pháp về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. 
Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Quản lý, mua sắm tài sản, sử dụng tài chính công, quy hoạch, đất đai, đấu thầu, đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại phiên họp.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, sớm kết thúc điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, chức vụ nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận, nhân dân quan tâm. 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và hoạt động của BCĐ tỉnh…
Phát biểu kết luận, đồng chí Dương Văn Thái đề nghị các thành viên BCĐ, cơ quan thường trực tiếp thu các ý kiến đóng góp, tập trung hoàn thiện sớm quy chế, chương trình làm việc. 
Nghiên cứu kỹ nội dung dự thảo phân công nhiệm vụ cho các thành viên, qua đó bổ sung những công việc cụ thể, sát chức năng, nhiệm vụ của cơ quan và địa bàn được phân công phụ trách. Phấn đấu đến ngày 1/7/2022, ban hành quy chế làm việc.
Đồng chí nhấn mạnh, những năm qua Đảng, Nhà nước tập trung cao cho công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Trên tinh thần đó, tỉnh Bắc Giang triển khai quyết liệt, tổ chức thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tham nhũng.

Đồng chí Dương Văn Thái phát biểu kết luận.

Việc BCĐ phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh được thành lập sẽ tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng. Đồng thời minh chứng cho sự quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ tỉnh, thể hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước từ T.Ư đến địa phương.
Xác định và thống nhất nhận thức công tác phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Đây là nhiệm vụ khó khăn, là sứ mệnh mà toàn Đảng bộ đặt lên vai, do vậy BCĐ cần tập trung thể hiện sự quyết tâm, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới.
Đồng chí đề nghị các đồng chí thành viên BCĐ căn cứ chức năng nhiệm vụ của ngành mình, nhiệm vụ được phân công chủ động phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ BCĐ phân công. Những vướng mắc phát sinh báo cáo kịp thời về cơ quan thường trực, Trưởng BCĐ để thống nhất chỉ đạo thực hiện.
Trước mắt, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, tiêu cực được dư luận xã hội quan tâm, không để kéo dài.

Theo http://baobacgiang.com.vn

User Online:2187

Total visited: 4697666