Lịch sử Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Ngày 16/2/1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chính thức ký Sắc lệnh số 20/SL “Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ”. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sĩ và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ.

https://bacgiang.gov.vn

User Online:2570

Total visited: 4696579