Kế hoạch công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>>Kế hoạch số 04-KH/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Ngày 14/02/2022, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 04-KH/BTGĐUK công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2022. Trang Website Đảng bộ Khối đăng tải nội dung, đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thực hiện nghiêm túc tại đơn vị.

Ban Biên tập

User Online:2705

Total visited: 4697470