Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Công văn số 657 của Đảng ủy Khối
>> Thể lệ cuộc thi

Thực hiện Công văn số 1088-CV/BTGTU ngày 11/07/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng trên Trang thông tin điện tử Báo cáo viên (baocaovien.vn). Ngày 14/07/2023 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Ban hành công văn số 657-CV/ĐUK (có thể lệ gửi kèm) gửi các cơ sở. Ban Biên tập đăng tải nội dung công văn và thể lệ gửi kèm để các chi, đảng bộ cơ sở; các tổ chức đoàn thể trong Khối tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên người lao động tích cực tham gia dự thi.

Ban Biên tập

User Online:2419

Total visited: 3488116