Hội Cựu chiến binh Khối tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Cựu chiến binh năm 2023

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Ngày đăng: 08:06, 16/10/2023

Ngày 14/10/2023, Hội CCB Khối Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác CCB năm 2023, thành phần tham gia gồm các đồng chí Ủy viên BCH Hội CCB Khối, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội CCB cơ sở và Chi hội trưởng trực thuộc các Hội CCB cơ sở.
Tại Hội nghị các học viên được nghiên cứu hai phần, phần thứ nhất nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện một số nghiệp vụ công tác CCB như: Tổ chức và hoạt động của Hội CCB cơ sở và chi hội; Một số vấn đề về công tác nghiên cứ dư luận xã hội; Nội dung kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong Hội CCB Việt Nam hằng năm; Công tác thi đua, khen thưởng. Phần thứ hai nghiên cứu, quán triệt hướng dẫn thi hành Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Đ/c Trần Ngọc Minh - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Ủy viên BCH Hội CCB tỉnh, Chủ tịch Hội CCB Khối quán triệt các nội dung tại lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ Hội cơ sở nắm chắc những nội dung cơ bản về tổ chức hoạt động của Hội CCB cơ sở, thứ tự các bước chuẩn bị và nội dung tổ chức sinh hoạt chi hội, thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong Hội CCB Việt Nam, công tác thi đua, khen thưởng cho các Hội CCB cơ sở; nắm chắc các vấn đề về dư luận xã hội, phân biệt được giữa dư luận xã hội và tin đồn, các phương pháp nắm bắt dư luận xã hội, cũng như một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc nắm, báo cáo, định hướng dư luận xã hội trong thời gian tới. Đồng thời, nắm rõ các quy định của Điều lệ Hội CCB Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, nhất là quy định về đối tượng được xét kết nạp vào Hội, việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, về xây dựng tổ chức Hội...
Sau tập huấn, nâng cao kỹ năng cho đội ngũ cán bộ Hội CCB cơ sở, vận dụng lý luận vào thực tế, trong triển khai, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác CCB tại đơn vị bảo đảm chất lượng, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trường Tam

User Online:1749

Total visited: 4748382