Cung cấp thông tin cơ sở Đảng cập nhật trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>>Công văn số 618-CV/ĐUK ngày 25/5/2023 của BTV ĐUK
>>Mẫu thông tin theo công văn 618

Ngày 25/5/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 618-CV/ĐUK về việc cung cấp thông tin cơ sở đảng cập nhật cơ sở dữ liệu trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang; Ban Biên tập Website đăng nội dung công văn và biểu mẫu để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện.

Ban Biên tập       

User Online:2348

Total visited: 3487784