Công văn triệu tập quần chúng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt tháng 3/2024

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Công văn số 46-CV/BTGĐUK về việc triệu tập học viên
>> Danh sách học viên

Ngày 12/3/2024, Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 46-CV/BTGĐUK ngày 12/3/2024 về việc triêu tập quần chúng ưu tú học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng đợt tháng 3/2024; Ban Biên tập Website đăng nội dung công văn để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện.

Ban Biên tập           

User Online:1690

Total visited: 4767546