Công văn triển khai cuộc thi tìm hiểu Luật an ninh mạng…

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>>Công văn số 778-CV/ĐUK

>>Thể lệ cuộc thi

Thực hiện Công văn số 651/STP-PB&TDTHPL ngày 01/7/2022 của Sở Tư pháp về việc phát động, triển khai tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật An ninh mạng và nhận diện thủ đoạn tội phạm lừa đảo trên không gian mạng” từ 7 giờ 30 phút ngày 01/7/2022 đến từ 7 giờ 30 phút ngày 31/7/2022 . Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh có Công văn số 778-CV/ĐUK triển khai đến các chi, đảng bộ cơ sở. Ban Biên tập website đăng tải nội dung công văn, thể lệ cuộc thi để các chi, đảng bộ cơ sở triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động trong đơn vị thực hiện.

Ban Biên tập

User Online:2072

Total visited: 4697087