Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động tập trung ứng phó với bão số 1 và mưa lũ sau bão

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Công điện

Thực hiện Công điện khẩn số 02/CĐ-UBND ngày 17/07/2023 của CHủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động tập trung ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão. Ban Biên tập đăng tải nội dung công điện để các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền, triển khai đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị.

Ban Biên tập

User Online:2398

Total visited: 3488220