Chương trình công tác tháng 9 năm 2022

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Chương trình số 35-CTr/ĐUK ngày 26/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

Ngày 26/8/2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 9 năm 2022; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện./.

Ban Biên tập

User Online:1989

Total visited: 4811745