Chương trình công tác tháng 7 năm 2023

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>>Chương trình số 47-CTr/ĐUK của BTV Đảng uỷ Khối.

Ngày 22/6/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 7 năm 2023; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện.

Ban Biên tập 

User Online:2454

Total visited: 3488112