Chương trình công tác tháng 6 năm 2022

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Chương trình số 32-CTr/ĐUK của BTV ĐUK.

Ngày 31/5/2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 6 năm 2022; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện./.

Ban Biên tập
 

User Online:2648

Total visited: 4697542