Chương trình công tác tháng 10/2022

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Chương trình số 36-CTr/ĐUK của BTV Đảng uỷ Khối

Ngày 28/09/2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 10 năm 2022; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện./.

Ban Biên tập

User Online:1718

Total visited: 4748234