Chương trình công tác tháng 07 năm 2022

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

>> Chương trình số 33-CTr/ĐUK ngày 30/6/2022 của BTV Đảng uỷ Khối.

Ngày 30/6/2022, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Chương trình công tác tháng 7 năm 2022; Ban Biên tập Website đăng nội dung chương trình để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện./.

Ban Biên tập

User Online:1977

Total visited: 4811944