Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cấp giấy chứng nhận cho 101 đảng viên mới

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Sáng 05/5, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 101 đảng viên mới của các chi, đảng bộ cơ sở. Đồng chí Trần Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng ủy dự và chỉ đạo.

Đồng chí Trần ngọc Minh trao Giấy chứng nhận cho các học viên có thành tích xuất sắc 

Lớp học được tổ chức từ ngày 20/4 đến 05/5/2024 tại hội trường Nhà liên Cơ quan Các đơn vị sự nghiệp của các sở, ngành tỉnh. Các đồng chí học viên đã được học tập và nghiên cứu 10 chuyên đề theo quy định về chương trình học tập lý luận chính trị dành cho đảng viên mới của Ban Tuyên giáo Trung ương, gồm: những kiến thức lý luận cơ bản cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối Cách mạng Việt Nam; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; các nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; các nội dung phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam…
Kết thúc lớp bồi dưỡng, 101 học viên được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, trong đó 9 học viên đạt kết quả xuất sắc (8,9%), 74 học viên đạt kết quả khá, giỏi (73,2%).  
Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối đã biểu dương, ghi nhận tinh thần và kết quả học tập của lớp; đồng thời đề nghị các học viên sau khi kết thúc khóa học trở về đơn vị, doanh nghiệp công tác, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện để khẳng định vai trò tiên phong gương mẫu trên cương vị công tác của mình, chủ động xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Ngọc Châm

User Online:2054

Total visited: 4740114