Bắc Giang tiếp tục tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; UBND huyện, thành phố tiếp tục tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Tiếp tục tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế tiếp tục bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị y tế và nguồn vắc xin phòng COVID-19, phối hợp với các ngành, địa phương triển khai tiêm chủng cho các nhóm đối tượng đảm bảo an toàn, thuận tiện. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình tiêm vắc xin của các địa phương. Hằng ngày, báo cáo và kịp thời tham mưu với BCĐ chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tỉnh biện pháp đảm bảo đạt chỉ tiêu tiêm chủng Chính phủ giao.
Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 cho người lao động trong các khu công nghiệp, đảm bảo đến hết tháng 8/2022 đạt ≥ 95%. Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành chỉ tiêu tiêm chủng.
Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền trong các cơ sở giáo dục, trong các hội/nhóm phụ huynh học sinh, động viên phụ huynh học sinh/người giám hộ tích cực đưa trẻ đi tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định để tăng cường miễn dịch cho trẻ trước khi vào năm học mới.
Sở Thông tin và Truyền thông Chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thông cơ sở đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền về tác dụng, hiệu quả của vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng; quyền lợi và trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác tiêm chủng đối với bản thân và cộng đồng. Thường xuyên đưa tin về kết quả tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 –<18 tuổi và người ≥ 18 tuổi thuộc các đối tượng ưu tiên của các huyện, thành phố nhằm tăng cường sự đồng thuận của người dân, tích cực tham gia tiêm chủng.
UBND huyện, thành phố duy trì sự chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành tiêm mũi cơ bản cho trẻ em từ 5-< 12 tuổi, tiêm mũi 3 cho trẻ từ từ 12 –<18 tuổi trong tháng 8/2022. Tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên thuộc đối tượng ưu tiên, đảm bảo đạt ≥ 90% trong tháng 8/2022 và hoàn thành trong tháng 9/2022.
Tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn, chỉ đạo nhập liệu phần mềm tiêm chủng ngay trong buổi tiêm. Kịp thời tháo gỡ các khó khăn để các đơn vị triển khai thuận lợi, đảm bảo an toàn, hiệu quả, kịp tiến độ được giao. Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành chỉ tiêu tiêm chủng.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tiếp tục sát sao đôn đốc, lập danh sách, chủ động đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 cho cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân, chiến sĩ, người lao động thuộc cơ quan, đơn vị quản lý. Đảm bảo hoàn thành tiêm mũi 4 trong tháng 8/2022.

Theo https://bacgiang.gov.vn

User Online:2520

Total visited: 4697394