Bắc Giang: Số lượng cuộc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm tăng

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

(BGĐT)-6 tháng đầu năm 2022, số lượng các cuộc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong Đảng bộ tỉnh Bắc Giang tăng mạnh.
Theo đó, Ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 38 tổ chức đảng (16 đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy, 22 chi ủy chi bộ) và 119 đảng viên, tăng 27 tổ chức đảng và 65 đảng viên so với cùng kỳ năm 2021.

Cán bộ Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tân Yên trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát.

Trong số này, UBKT Tỉnh ủy kiểm tra 1 đảng viên, UBKT cấp huyện kiểm tra 18 tổ chức đảng và 52 đảng viên. Nội dung kiểm tra chủ yếu về các lĩnh vực: Thực hiện quy chế làm việc, những điều đảng viên không được làm, trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, tài chính, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19...
Qua tìm hiểu, số lượng các cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm tăng trước hết là bởi năm 2022, UBKT các cấp tập trung cao thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp ủy, UBKT cấp trên. Đặc biệt là Kế hoạch của UBKT Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 8/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.
Trong đó, trọng tâm là tăng cường, quyết liệt hơn nữa trong chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề; chủ động, kịp thời hơn nữa trong phát hiện, đề xuất kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.
Tập trung vào những nơi có vấn đề phức tạp, điểm “nóng”; những địa bàn, lĩnh vực dễ nảy sinh vi phạm; dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; những vấn đề nổi cộm trong xã hội...
Được biết, trong tổng số các cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, đến thời điểm này, UBKT các cấp đã hoàn thành kiểm tra đối với 22 tổ chức đảng, 75 đảng viên. Kết luận 22 tổ chức đảng và 75 đảng viên có vi phạm; trong đó 2 tổ chức đảng vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật (đã thi hành kỷ luật xong); có 22 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật (đã thi hành kỷ luật 18 đảng viên, đang thực hiện quy trình xử lý kỷ luật 4 đảng viên).
Theo lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy, bên cạnh xử lý, kỷ luật kịp thời các tổ chức đảng, đảng viên, việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã góp phần giáo dục, răn đe, phòng ngừa, không để những vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng.

http://baobacgiang.com.vn

User Online:2520

Total visited: 4697381