Đoàn Khối đóng góp nhiều giải pháp nâng cao chất lượng văn kiện Đại hội đoàn các cấp

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

Sáng ngày 12/5 tại Viễn thông Bắc Giang, Đoàn khối Doanh nghiệp tổ chức Hội nghị lấy ý kiến văn kiện Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. 
Tại Hội nghị các đại biểu thảo luận dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Các đại biểu thống nhất cao đề án nhân sự do BCH Đoàn Khối khoá III chuẩn bị, bố cục, nội dung các văn kiện Đại hội các cấp. Một số ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện đại hội Đoàn Khối cần bổ sung kết quả mang tính sáng tạo nổi bật tại một số đơn vị, các hoạt động hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, tăng số lượng trong một số chỉ tiêu nhiệm kỳ, đề xuất một số giải pháp, nhiệm vụ nâng cao hiệu quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ.

Một số ý kiến đóng góp Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII, Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII cần bổ những nhóm giải pháp liên quan đồng hành với thanh niên doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đảm nhận các hạng mục thanh niên thực hiện mục tiêu kinh doanh, phát triển phong trào sáng tạo từ nhiệm vụ chuyên môn,…
Kết thúc Hội nghị, BTV Đoàn Khối đã tiếp nhận 38 ý kiến góp phần hoàn thiện Văn kiện Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Minh Anh

User Online:2038

Total visited: 4810645