Đẩy mạnh công tác phối hợp thu hồi nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết

(BGĐT) - Ngày 21/9, Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người lao động, người sử dụng lao động tại doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 - 2022. 
Đồng chí Hà Văn Bé, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội chủ trì. Cùng dự buổi giám sát có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng phát biểu tại buổi giám sát.

Theo báo cáo của BHXH tỉnh, dịch Covid-19 xảy ra đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN và đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc triển khai các chính sách về BHXH, BHTN, BHYT. Để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo đồng bộ các cơ quan, ngành chức năng, địa phương vào cuộc trong triển khai chính sách về BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn.
Trong giai đoạn 2020 - 2022, BHXH tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết hơn 323,7 nghìn hồ sơ hưởng các chế độ BHXH. Trong đó 38,4 nghìn hồ sơ hưởng BHXH dài hạn (hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần) và hơn 285 nghìn hồ sơ hưởng chế độ BHXH ngắn hạn (ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức).
Toàn tỉnh có hơn 4,3 nghìn DN đang hoạt động với số lao động là 272 nghìn người. Đến thời điểm báo cáo, hơn 3,8 nghìn DN đạt 88% và 269 nghìn lao động tham gia BHXH, BHTN, BHYT đạt 98%. Toàn tỉnh có 1,9 nghìn DN nợ BHXH, BHTN, BHYT, tăng so với năm trước. Số tiền các DN nợ là 155,8 tỷ đồng, trong đó hơn 500 đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên.

Quang cảnh buổi giám sát.

Qua nghiên cứu báo cáo, Đoàn giám sát đề nghị và đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh, các phòng chuyên môn phân tích, làm sâu rõ thêm tình trạng DN, người lao động trong diện bắt buộc tham gia BHXH, BHTN, BHYT nhưng đến nay chưa tham gia (còn 511 DN và hơn 3,2 nghìn người lao động chưa tham gia chính sách); nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp xử lý nợ; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc triển khai chính sách; tình trạng gia tăng người lao động rút BHXH một lần. Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách.
Phát biểu tại đây, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng đánh giá ngành BHXH có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành nhiều chỉ tiêu, kế hoạch được giao.
Để thực hiện tốt các quy định của pháp luật về giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT đối với người lao động và người sử dụng lao động trong DN, đồng chí đề nghị thời gian tới, BHXH tỉnh phát huy hơn nữa vai trò chủ động trong công tác tham mưu với UBND tỉnh xem xét, có cơ chế tăng mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho người dân hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp để khích lệ, thu hút đối tượng tham gia chính sách. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị thành viên ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp trong tuyên truyền, vận động nâng tỷ lệ người lao động và DN tham gia.
BHXH tỉnh cần đánh giá hiệu quả công tác phối hợp, mở rộng phạm vi hợp tác trong khâu tuyên truyền vận động, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm lĩnh vực bảo hiểm. Để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, BHXH tỉnh chủ động phối hợp với cơ quan báo chí cung cấp thông tin nhằm kịp thời biểu dương, nhân rộng tập thể, cá nhân, mô hình tiêu biểu, đồng thời phê bình địa phương làm chưa tốt, công khai danh sách các DN chây ỳ nợ BHXH, chưa thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người lao động và tổ chức, DN tham gia chính sách.

Đồng chí Ngụy Thị Tuyến, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành viên Đoàn giám sát trao đổi tại hội nghị.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Hà Văn Bé nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả đạt được, thông qua hoạt động giám sát cho thấy công tác truyền thông phát triển đối tượng tham gia BHXH có nơi chưa tích cực, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở một vài địa phương chưa sát sao, có tình trạng sau cao điểm phát động lại thờ ơ dẫn đến hiệu quả chưa sâu rộng. Tình trạng nợ BHXH, BHTN, BHYT tăng nhưng chưa có giải pháp xử lý triệt để; số người đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần tăng cao. Đồng chí đề nghị BHXH tỉnh sớm có giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022 và những năm tiếp theo do BHXH Việt Nam giao.
Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh kiến nghị với đoàn giám sát và lãnh đạo HĐND tỉnh quan tâm nâng mức hỗ trợ đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường phối hợp với ngành BHXH trong việc cung cấp thông tin, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với đơn vị nợ kéo dài; kiểm soát gia tăng chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh, hạn chế tối đa chi vượt dự toán khám, chữa bệnh BHYT được Chính phủ giao cho tỉnh hằng năm. 

Theo http://baobacgiang.com.vn

User Online:2191

Total visited: 4811560