Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh tăng cường công tác phát triển Đảng trong Doanh nghiệp FDI

|
Views:
dark-mode-label OFF
Đọc bài viết
 Đ/c Lê Thị Thu Hồng- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm Công ty TNHH Crystal Martin 

Những năm qua, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang đã quan tâm tăng cường phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tháng 5/2014, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh thành lập Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh trên cơ sở sáp nhập Chi bộ Ban Quản lý Các khu công nghiệp tỉnh và Chi bộ Các DN khu công nghiệp tỉnh trực thuộc Đảng bộ Khối DN tỉnh. Ban đầu, Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh có 04 chi bộ trực thuộc và 35 đảng viên. Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ phối hợp với lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và lãnh đạo các DN chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị; đồng thời, tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển tổ chức đảng và đảng viên, các đoàn thể chính trị trong DN ở các khu công nghiệp của tỉnh. 
Đến nay, Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh đã phát triển lên 18 chi bộ trực thuộc với trên 330 đảng viên; trong đó 7 chi bộ nằm trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Năm 2021, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở các khu công nghiệp của tỉnh, xong Đảng bộ Các khu công nghiệp tỉnh vẫn kết nạp được 55 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt chỉ tiêu được giao.
Một trong những doanh nghiệp FDI quan tâm đặc biệt đến công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên đó là Công ty TNHH Crystal Martin. Là doanh nghiệp FDI, Công ty TNHH Crystal Martin đi vào hoạt động từ năm 2012, hiện nay Công ty đã có gần 10 nghìn lao động đang làm việc. Trong những năm qua, Công ty luôn quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Tổ chức công đoàn hiện có gần 10 nghìn đoàn viên; lương bình quân của công nhân đạt 9,6 triệu đồng/người/tháng.
Trong buổi làm việc tại Công ty TNHH Crystal Martin chiều ngày 05/4/2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Lê Thị Thu Hồng đánh giá cao sự phát triển của công ty thời gian qua; đồng thời, Công ty thường xuyên tạo môi trường thuận lợi, điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động làm việc, đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị.. Đồng chí biểu dương  sự quan tâm của lãnh đạo công ty trong việc quan tâm, tạo điều kiện thành lập được tổ chức đảng, quan tâm công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới; các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên hoạt động mạnh. Chi bộ Công ty thành lập năm 2019, hiện có 19 đồng chí, trong đó có 9 đảng viên chính thức và 10 đồng chí dự bị. 

Đảng viên mới được trao quyết định kết nạp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khẳng định, tỉnh luôn luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, đồng chí mong muốn phía Công ty tiếp tục chăm lo tốt đời sống công nhân; nỗ lực vượt qua khó khăn do những tác động của dịch bệnh Covid-19 để thúc đẩy sản xuất kinh doanh mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đ/c Lê thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng đảng viên mới

Dự lễ kết nạp đảng viên mới của Chi bộ Công ty, đồng chí Lê Thị Thu Hồng đã tặng hoa, chúc mừng đảng viên mới Hoàng Văn Tuấn và mong muốn, đồng chí Tuấn phát huy phẩm chất, năng lực, đóng góp tích cực xây dựng tổ chức đảng vững mạnh; thể hiện vai trò nêu gương trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty. Đồng chí cũng đề nghị Chi bộ Công ty TNHH Crystal Martin tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động, năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện để phát triển thêm đảng viên mới.

Với số lượng doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp của tỉnh ngày càng nhiều, hiện có khoảng 440 doanh nghiệp đang hoạt động. Các Doanh nghiệp FDI thường sử dụng nhiều lao động, trong đó số lượng lao động có trình độ cao chiếm tỷ lệ không nhỏ, đây là nguồn đối tượng phát triển Đảng quan trọng, đồng thời nhằm đến mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân trong tình hình mới. Tăng cường phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp FDI là hướng đi đúng đắn của Đảng ủy khối doanh nghệp tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

Trần Ngọc Minh

User Online:1895

Total visited: 4811799