Tìm kiếm bài viết Tìm kiếm bài viếtTT Tiêu đề Tác giả Ngày đăng
1 Lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tại Chi bộ CTCP Bê tông và Xây dựng Bắc Giang admin.dbdn 13/06/2024 16:16
2 Ban Tổ chức Đảng ủy Khối triển khai báo cáo số liệu đảng viên 6 tháng đầu năm 2024 admin.dbdn 07/06/2024 09:39
3 Chi bộ Bệnh viện Đa khoa Sông Thương trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng admin.dbdn 03/06/2024 08:56
4 Thông tin tổng hợp tháng 6/2024 admin.dbdn 31/05/2024 15:02
5 Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng admin.dbdn 28/05/2024 16:12
6 Quy định chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới admin.dbdn 23/05/2024 10:44
7 Việt Nam kiên định thực hiện chính sách “một Trung Quốc” admin.dbdn 23/05/2024 10:40
8 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang báo công tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô admin.dbdn 23/05/2024 10:29
9 Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024)! admin.dbdn 20/05/2024 08:06
10 Chi bộ Ngân hàng TMCP VPBank Bắc Giang về nguồn tổ chức kết nạp 06 đảng viên mới admin.dbdn 20/05/2024 07:52
11 Kế hoạch tổ chức và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng admin.dbdn 15/05/2024 13:44
12 Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cấp giấy chứng nhận cho 101 đảng viên mới admin.dbdn 06/05/2024 14:49
13 Các Mác - Nhà tư tưởng thiên tài, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân admin.dbdn 06/05/2024 14:43
14 Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên giáo ĐUK số tháng 5/2024 admin.dbdn 02/05/2024 16:25
15 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tiếp nhận tổ chức Đảng, đảng viên admin.dbdn 26/04/2024 14:42
16 Báo cáo nhân quyền của Mỹ có một số nhận định không khách quan về Việt Nam admin.dbdn 26/04/2024 14:37
17 Tuyên truyền Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của BCH Trung ương Đảng về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc” admin.dbdn 26/04/2024 14:33
18 Nhất quán khẳng định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh admin.dbdn 25/04/2024 17:01
19 Cảnh giác với chiêu trò mới của các thế lực thù địch trên không gian mạng admin.dbdn 25/04/2024 16:57
20 Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2024 admin.dbdn 17/04/2024 11:19

User Online:1545

Total visited: 4175240