Về việc báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Công văn số 756-CV/ĐUK ngày 01/11/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023
Biểu tổng hợp số liệu công tác xây dựng Đảng năm 2023

Ngày 08/11/2023, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Công văn số 756-CV/ĐUK về việc báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 cùng các biểu mẫu; Ban Biên tập Website đăng nội dung công văn để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện.

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2619

Số lượt truy cập: 3417635