Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

>> Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV

       Thực hiện Công văn số 765-CV/BTGTU, ngày 05/7/2018 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV, Ban Biên tập trang Website đăng tải nội dung “Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV”. Đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở chỉ đạo, định hướng, tuyên truyền phổ biến rộng rãi tới cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị.

Ban biên tập

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2711

Số lượt truy cập: 3185974