Triển khai tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

>> Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Thực hiện Công văn số 1086-CV/BTGTU ngày 11/07/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ban Biên tập đăng tải nội dung tuyên truyền (gửi kèm đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV) để các đơn vị trong Khối biết, triển khai tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động.

Ban Biên tập

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:1679

Số lượt truy cập: 4773167