Triển khai kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên và đánh giá chất lượng tổ chức đảng năm 2022

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

>> Công văn số 464 -CV/ĐUK ngày 26/10/2022 của BTV Đảng uỷ Khối
>> Hướng dẫn số 25 -HD/ĐUK ngày 15/11/2019 của BTV Đảng ủy Khối
>>Các biểu mẫu 

Ngày 26/10/2022, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh ban hành Công văn số 464-CV/ĐUK về việc kiểm điểm, đánh giá tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên và đánh giá chất lượng tổ chức đảng năm 2022. Ban Biên tập Website đăng tải nội dung công văn và các biểu mẫu để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện.

Ban Biên tập

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2372

Số lượt truy cập: 4697232