Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

(ĐCSVN) - Thực tiễn thời gian qua cho thấy, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước luôn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế; là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, ứng phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội.
Ngày 10/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt các lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước tiêu biểu thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu

Theo đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, với 38 Đảng bộ trực thuộc, hiện toàn Đảng bộ Khối có gần 88 nghìn đảng viên. Các doanh nghiệp trong Khối hầu hết đều hoạt động trong các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế quốc dân, đóng góp quan trọng cho kinh tế - xã hội của đất nước. Trong năm 2021, mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngân hàng, nhưng Đảng uỷ Khối và cấp uỷ các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo các doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai các giải pháp “Vừa phòng chống dịch - vừa sản xuất kinh doanh” và “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiêu quả dịch COVID-19”, hầu hết các chỉ tiêu hoạt đông sản xuất kinh doanh chính của đa số doanh nghiệp trong Khối đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.
Năm 2021, tổng doanh thu của các tập đoàn, tổng công ty trong Khối đạt gần 1,55 triệu tỷ đồng, vượt 43,5% so với kế hoạch và tăng 8% so với năm 2020; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị đạt trên 157,9 nghìn tỷ đồng, vượt 43% so với kế hoạch và tăng 27,2% so với năm 2020; nôp ngân sách nhà nước ước đạt trên 212,8 nghìn tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch.
Trong 9 tháng đầu năm 2022, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối tiếp tục duy trì tốt nhịp độ sản xuất kinh doanh, tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu toàn Khối ước đạt 1,54 triệu tỷ đồng, tăng 38,86%; lợi nhuận trước thuế của các đơn vị ước đạt 176,9 nghìn tỷ đồng, tăng 23,8%; nộp ngân sách nhà nước toàn Khối ước đạt 224,6 nghìn tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm 2021. Các doanh nghiệp trong Khối đã ủng hộ phòng chống dịch của cả nước với số tiền 32.188 tỷ đồng, tham gia công tác an sinh xã hôi với tổng số tiền thực hiện trên 4.950 tỷ đồng; đảm bảo việc làm và thu nhập cho gần 800.000 người lao động.
Tại buổi gặp gỡ, lãnh đạo các doanh nghiệp đã báo cáo Chủ tịch nước kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, chuyển đổi số; hoạt động tín dụng ngân hàng; bảo đảm an ninh năng lượng; an ninh lương thực; cung cấp dịch vụ viễn thông…

Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương Nguyễn Long Hải báo cáo tại buổi gặp mặt. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước biểu dương, đánh giá cao Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương, cấp ủy các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác xây dựng Đảng; đoàn kết, quyết tâm cao, đạt kết quả tốt trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Vai trò của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp được coi trọng, phát huy nhưng không làm thay, không buông lỏng kiểm tra giám sát; thực hiện tốt công tác cán bộ, bảo đảm dân chủ cơ sở; quán triệt thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; luôn quan tâm đến người lao động.
Chủ tịch nước nêu rõ, thực tiễn thời gian qua cho thấy, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước trong Khối Doanh nghiệp Trung ương luôn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt trong một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế; là công cụ quan trọng để Nhà nước thực hiện điều tiết, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, ứng phó với những biến động thị trường, kiềm chế lạm phát, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội. Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, mặc dù chịu sự tác động của dịch COVID-19 nhưng các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối vừa duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, đồng thời vừa tập trung thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương cơ bản được bảo toàn và phát triển. Đóng góp ngân sách 17%-23% tổng thu ngân sách quốc gia hằng năm, góp phần quan trọng hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cả nước. Các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối cũng luôn đi đầu trong thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ; tích cực, chủ động hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19… với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Chủ tịch nước tặng quà lưu niệm cho Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương

Những thành tích, đóng góp của các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối doanh nghiệp Trung ương những năm qua đối với sự phát triển của đất nước là rõ nét và rất đáng tự hào. Những kết quả trên có được là sự tổng hợp của nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến đó là vai trò quan trọng của các cấp uỷ, các đồng chí lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.
Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước ghi nhận và chúc mừng Đảng uỷ Khối, các doanh nghiệp, ngân hàng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối về những kết quả các đồng chí đã đạt được trong những năm vừa qua.
Chủ tịch nước nhấn mạnh, doanh nghiệp nhà nước không chỉ giải quyết các thách thức phát triển kinh tế - xã hội mà còn là “ngọn cờ” bảo vệ lý tưởng và con đường chủ nghĩa xã hội.
Đề cập những kết quả đạt được so với tiềm lực, vị thế, nguồn vốn các doanh nghiệp nhà nước then chốt đang nắm giữ còn chưa tương xứng đồng thời nêu một số tồn tại, thách thức, nhất là bối cảnh kinh tế thế giới thời gian tới dự báo có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện tốt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; kiện toàn mô hình tổ chức đảng bảo đảm đồng bộ với quy mô, yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của doanh nghiệp theo phương thức phù hợp.
Đảng bộ Khối và Đảng bộ các doanh nghiệp chú ý giám sát, chấn chỉnh các yếu kém, thất thoát trong các doanh nghiệp Nhà nước, không để xảy ra tiêu cực; tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ; đào tạo lao động, tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, thương hiệu sản phẩm và mở rộng thị trường. Cùng với đó, đẩy mạnh nghiên cứu, phân tích tình hình trong nước và quốc tế, đưa ra dự báo sát thực tiễn để tận dụng cơ hội, giảm rủi ro thách thức, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

 Hình ảnh tại buổi gặp mặt

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu, bộ máy điều hành, hệ thống quản trị phải được kiện toàn nâng cấp, áp dụng các chuẩn mực quản trị hiện đại, bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực đủ tâm và tầm, cải thiện các quy trình, nâng cao tính tự chủ và kỷ luật để tăng năng lực cạnh tranh của tập đoàn, tổng công ty. Theo đó, có thể ban hành các chỉ số để theo dõi và đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. Các đơn vị cũng cần đi đầu trong nghiên cứu phát triển và đổi mới công nghệ, xây dựng một hệ sinh thái các doanh nghiệp vừa và nhỏ xung quanh mình, hình thành các chuỗi giá trị. Chủ tịch nước cũng lưu ý các doanh nghiệp cần chủ động hội nhập và vươn ra cạnh tranh quốc tế. Vai trò chủ đạo của các tập đoàn là lấy thị trường nội địa làm trọng tâm, làm bàn đạp để vươn mình hội nhập, kết nối với các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, doanh nghiệp Nhà nước cần góp phần kiến tạo nền tảng phát triển ở những địa bàn khó khăn, quan tâm đầu tư vào những lĩnh vực, địa bàn mà tư nhân không muốn đầu tư.
Trong bối cảnh đất nước phục hồi kinh tế sau đại dịch, vai trò của các tập đoàn, doanh nghiệp Nhà nước càng trở nên quan trọng, Chủ tịch nước lưu ý tiếp tục góp phần giữ ổn định vĩ mô, đảm bảo an ninh cho nền kinh tế, đặc biệt là an ninh năng lượng, an ninh lương thực, bảo vệ môi trường; quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh; tăng cường đối thoại trực tiếp với người lao động góp phần giải quyết vướng mắc về chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; triển khai thực hiện công tác an sinh xã hội bài bản, chú ý đến hoạt động giảm nghèo bền vững ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo.
Với những kiến nghị của lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ giao các cơ quan chức năng xem xét, kiến nghị giải quyết./.

Theo https://dangcongsan.vn

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:1590

Số lượt truy cập: 4748942