Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên Đảng ủy Khối số tháng 3 năm 2017

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

   >> Thông tin tổng hợp của Ban Tuyên Đảng ủy Khối số tháng 3 năm 2017
Ban biên tập website đăng tải nội dung thông tin tổng hợp số tháng 3 năm 2017 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối để các chi, đảng bộ cơ sở, các đồng chí báo cáo viên nghiên cứu, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị./.
                                                   Ban Biên tập
 

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2329

Số lượt truy cập: 4697183