Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bắc Giang: Một số kết quả hoạt động năm 2016

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bắc Giang (BIDV) là doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực tài chính, tiền tệ, hiện có 124 cán bộ, nhân viên, Đảng bộ có 54 đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ, 01 tổ chức công đoàn với hơn 100 đoàn viên, 71 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt trong tổ chức đoàn.

Khách hàng giao dịch tại trụ sở BIDV đường Nguyễn Thị Lưu, TP Bắc Giang

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ Ngân hàng BIDV Bắc Giang đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu kinh doanh, bảo toàn vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, duy trì việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vững mạnh, đồng thời thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị.
Năm 2016, doanh thu của đơn vị đạt 481 tỷ đồng (bằng 120% so với kế hoạch), nộp ngân sách 1.655 tỷ đồng (bằng 150% so với kế hoạch). Tổng dư nợ đến 31/12 đạt 3.050 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu 0,98%/tổng dư nợ; đảm bảo việc làm cho 124 lao động, với mức thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng, các chế độ cho người lao động được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Bên cạnh đó công ty còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội với số tiền 1.482 triệu đồng.
Đảng ủy đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động; tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tới cán bộ, đảng viên theo sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên như Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết hội nghị lần thứ tư, BCH Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; duy trì thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã có trên 40 việc làm tốt của cá nhân, 02 việc làm tốt của tập thể được thực hiện.
Công tác thông tin thời sự, chính sách mới đến cán bộ, đảng viên được các chi bộ duy trì trong sinh hoạt đảng, việc nắm tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của người lao động được thực hiện thường xuyên, từ đó giúp cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp giải quyết những khó khăn, vướng mắc được kịp thời, thông qua đó nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.
Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới được quan tâm, đã kết nạp 06 đảng viên mới (bằng 120% kế hoạch), chuyển đảng chính thức cho 4 đồng chí. Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên, có 8/8 chi bộ và 100% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên,  trong đó 12,5% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng ủy và các chi bộ đã thực hiện kiểm tra, giám sát 10 đảng viên đạt 100% kế hoạch.
Năm 2017, với quyết tâm phấn đấu Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, đồng thời hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giao, Đảng ủy BIDV Bắc Giang đã đề ra các mục tiêu:
Công tác tín dụng, phấn đấu dư nợ đạt 3.721 tỷ đồng (tăng 22% so với năm 2016); tỷ lệ nợ xấu dưới 2%/tổng dư nợ, thực hiện tốt cơ cấu tín dụng. Công tác huy động vốn, phấn đấu tổng nguồn vốn huy động đạt 3.460 tỷ đồng tăng 22% so với 2016. Công tác thanh toán đảm bảo chính xác, an toàn, tích cực mở rộng và phát triển thêm các loại dịch vụ...Đồng thời hoàn thành tốt các chỉ tiêu khác được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giao. Phấn đấu kết nạp 4 đảng viên mới; 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; thực hiện từ 42 việc làm tốt trở lên; kiểm tra 01 chi bộ, giám sát 01 chi bộ, kiểm tra 10 đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc.
Để thực hiện được các mục tiêu trên, Đảng ủy BIDV Bắc Giang đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, trong đó chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị; triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể vững mạnh.
Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó quan tâm thực hiện điển hình tiên tiến, việc làm tốt của các tập thể, cá nhân đã đăng ký, duy trì thực hiện phát phiếu ghi việc tốt và lựa chọn những việc tiêu biểu để ghi sổ nhật ký. Làm tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ lý luận chính trị và bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên.
Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 64-KH/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh về việc chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động.
Phát động các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, người lao động, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra./.
                                                    Nguyễn Thị Hạnh
 

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:1729

Số lượt truy cập: 4767641