Kế hoạch tổ chức và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

>> Kế hoạch số 168-KH/BTCTW ngày 04/4/2024 của Ban Tổ chức Trung ương và thể lệ cuộc thi
>> Kế hoạch số 130-KH/BTGTU ngày 09/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ban Biên tập website đăng tải nội dung Kế hoạch số 168-KH/BTCTW ngày 04/4/2024 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024 (kèm theo thể lệ cuộc thi) và Kế hoạch số 130-KH/BTGTU ngày 09/5/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IX - năm 2024; đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở triển khai, tuyên truyền rộng rãi về mục đích, yêu cầu, nội dung và thể lệ Giải Búa liềm vàng tới cán bộ, đảng viên, người lao động của đơn vị bằng hình thức phù hợp. 

Ban Biên tập

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2457

Số lượt truy cập: 4701975