Kế hoạch kiểm tra QCDC năm 2023

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Kế hoạch số 77-KH/BCĐ ngày 28/3/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC Đảng uỷ Khối.

Ngày 28/3/2023, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Kế hoạch kiểm tra năm 2023; Ban Biên tập Website đăng nội dung Kế hoạch để các chi, đảng bộ cơ sở biết, thực hiện.

Ban Biên tập

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2541

Số lượt truy cập: 4697333