Hướng tới cộng đồng hàng triệu doanh nghiệp

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2017, cả nước có tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 153.300, trong khi số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và phá sản là 60.553, tức cộng đồng doanh nghiệp có thêm 92.747 thành viên, mức cao nhất từ trước đến nay. Con số tương ứng của năm 2016 là 63.644 doanh nghiệp; năm 2015 là 35.402 và năm 2014 là 22.438.
Riêng năm 2013, cả nước có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 76.955, tăng 10,1% so với năm 2012, trong khi số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc ngừng hoạt động là 60.737, tăng 11,9%, tức năm 2013 cộng đồng doanh nghiệp cả nước chỉ có thêm 16.218 thành viên và bằng 65% số doanh nghiệp đăng ký mới (25.160 doanh nghiệp) của riêng TP Hà Nội năm 2017...
Có thể thấy, dù có sự cải thiện liên tục về giãn cách giữa số doanh nghiệp đăng ký mới và quay lại hoạt động so với số doanh nghiệp dừng hoạt động hoặc phá sản, nhưng rõ ràng số lượng doanh nghiệp tăng thêm mỗi năm qua là khá chậm, chưa bao giờ đạt ngưỡng 100 nghìn doanh nghiệp. Nói cách khác, cần có thêm những đột phá mới, đa dạng nguồn và kênh bổ sung mới, để cộng đồng doanh nghiệp cả nước (khoảng 600.000 thành viên đang hoạt động năm 2017) phấn đấu đến năm 2020 có ít nhất một triệu doanh nghiệp; đến năm 2025 có hơn 1,5 triệu và đến năm 2030, có ít nhất hai triệu doanh nghiệp như mục tiêu Nghị quyết số 10/NQ-TW ngày 3-6-2017 của Hội nghị T.Ư 5, khóa XII đặt ra.
Kênh chính và giải pháp quan trọng nhất để tăng nhanh số lượng doanh nghiệp đăng ký mới và quay lại hoạt động là đẩy mạnh cải cách môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; tiếp tục mở rộng quyền tự do, tự chủ kinh doanh và bảo đảm quyền sở hữu tài sản của tư nhân; cắt giảm thủ tục quản lý nhà nước, giảm chi phí thời gian và tài chính tham gia, rút khỏi thị trường, tăng cường các thông tin và dịch vụ hỗ trợ thị trường, xúc tiến đầu tư và thương mại, nhanh chóng tháo gỡ các nút thắt khó khăn cho doanh nghiệp đang hoạt động và sẽ thành lập.
Chính phủ và các địa phương, hiệp hội cần xây dựng hệ sinh thái đặc thù thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp quốc gia; đa dạng hóa các lĩnh vực, địa bàn và thành phần tham gia khởi nghiệp, nhất là trong công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ ứng dụng công nghệ cao, trên các vùng, miền có tiềm năng kinh tế, thu hút đông đảo thanh niên, trí thức trẻ, sinh viên và phụ nữ.
Cùng với việc khuyến khích tư nhân hình thành các tập đoàn kinh tế, góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước, cần khuyến khích chuyển đổi hàng triệu hộ kinh doanh, trang trại và hợp tác xã thành các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thích hợp. Giảm các thủ tục, chi phí thành lập và quản trị doanh nghiệp, quản lý thuế, tiền sử dụng đất, chế độ kế toán, cung cấp thông tin, tư vấn pháp luật và kiểm tra, thanh tra; tăng năng lực trọng tài thương mại và tòa án nhân dân các cấp...
Đồng thời, cần coi trọng chất lượng hoạt động, tăng tính hợp tác, đồng thuận, có tổ chức, tạo lập chuỗi cung ứng liên kết dọc, ngang, sự tuân thủ pháp luật, nâng cao năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp, cũng như cả của cộng đồng doanh nghiệp./.
                                         Theo Báo Nhân dân điện tử

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2444

Số lượt truy cập: 4702374