Hướng dẫn công tác tuyên truyền quý II năm 2024

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

>>Hướng dẫn số 18-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

Ngày 04/4/2024, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 18-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền quý II năm 2024. Trang Website Đảng bộ Khối đăng tải nội dung Hướng dẫn, đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền các nội dung theo Hướng dẫn đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị.

Ban Biên tập

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:1699

Số lượt truy cập: 4748651