Hướng dẫn công tác tuyên truyền năm và quý I năm 2023

|
Lượt xem:
Chế độ ban đêm OFF
Đọc bài viết

>>Hướng dẫn số 10-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo ĐUK
>>Hướng dẫn số 11-HD/BTGĐUK của Ban Tuyên giáo ĐUK

Ngày 16/01/2023, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã ban hành 02 Hướng dẫn số 10,11-HD/BTGĐUK về công tác tuyên truyền một số nội dung trọng tâm năm 2023 và công tác tuyên truyền quý I năm 2023. Trang Website Đảng bộ Khối đăng tải nội dung 02 Hướng dẫn, đề nghị các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền các nội dung theo Hướng dẫn đến cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị.

Ban Biên tập

Thư viện ảnh Thư viện ảnh

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập:2950

Số lượt truy cập: 4696865